Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: MO115
Datum: 11 mei 1999

Commissie Algemene- en Bestuurszaken vergadert op 19 mei

Op woensdag 19 mei 1999 is er een openbare vergadering van de raadscommissie voor algemene- en bestuurszaken. De vergadering wordt gehouden in de Buyszaal van het stadhuis en begint om 20.00 uur. Burgemeester Sterkenburg is voorzitter van deze commissie.

Op de agenda van de commissie staan onder andere de volgende onderwerpen:

* Voordat het Lokaal Veiligheidsbeleidsplan ter instemming aan de gemeenteraad zal worden aangeboden, stellen burgemeester en wethouders aan de commissie voor het concept-plan te onderwerpen aan de lichte inspraakprocedure. In dit concept-plan worden met name de dwarsverbanden tussen de diverse beleidsterreinen in beeld gebracht;

* Op grond van de Gemeentewet is het mogelijk om voor raadsleden secundaire voorzieningen vast te stellen. Van deze mogelijkheid wordt nu gebruik gemaakt door de raad voor te stellen een dergelijke regeling vast te stellen.
* Aan de commissie zal worden voorgesteld om in beslotenheid over het onderwerp schadeclaims WSM te vergaderen.

Inspreken en vragenhalfuur
Op onderwerpen die op de agenda van een vergadering staan, kan worden ingesproken. Belangstellenden die gebruik willen maken van het inspreekrecht, dienen bij het begin van de vergadering aanwezig te zijn. Onderwerpen waarop wordt ingesproken worden zoveel mogelijk bij voorrang aan de orde gesteld.
Aan het begin van de vergadering bestaat bovendien de gelegenheid om vragen te stellen over onderwerpen die niet op de agenda van de vergadering staan, maar wel tot het werkterrein van de commissie behoren. Tot het werkterrein van deze commissie behoren algemene bestuurlijke aangelegenheden, politie, brandweer, rampenbestrijding, stadspromotie, ontwikkelingssamenwerking en stadsregio.

Ter inzage
De bij de agendapunten behorende commissiestukken zijn voor iedereen in te zien in de speciale commissiemap in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis. Het informatiecentrum is voor het inzien van stukken geopend op maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur, op vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. Op vrijdagavond en zaterdag kunnen geïnteresseerden de commissiemap inzien in de openbare bibliotheek aan de Uiverlaan.

Laatste wijziging: 11 May 1999

Deel: ' Commissie Algemene- en Bestuurszaken Maassluis - 2500 '
Lees ook