Gemeente Zoetermeer

Commissie Bestuurszaken
Maandag 6 september 1999
Besluitvormend

Bespreekpunten:

* Brandweerpost Oosterheem
Het programma van eisen voor de brandweerkazerne Oosterheem en de financiële gevolgen daarvan.


* Prijsvraag welkomstgeschenk Casema
Bij de verkoop van de CAI door Delfland aan Telekabel in 1996 is een welkomstgeschenk van 3 miljoen aan de gemeente toegekend, te besteden aan communicatie in brede zin in Zoetermeer. Bij de verkoop van de CAI door Telekabel aan Casema is deze verplichting gehandhaafd.
Mede op basis van een advies van de commissie Bestuurszaken van januari 1999, wordt voorgesteld de besteding van dit welkomstgeschenk via een prijsvraag te laten plaatsvinden. Het voorstel voor de organisatie van de prijsvraag, die komend najaar zal kunnen plaatsvinden, wordt thans ter bespreking aangeboden.


* Ontwerpnota buitenreclame en uitstallingenbeleid Ter voorbereiding op de vaststelling van een nieuw integraal buitenreclame- en uitstallingenbeleid, is de ontwerpnota buitenreclame- en uitstallingenbeleid vervaardigd. Na een uitvoerige inspraak- en consultatieronde, waarbij tevens de mogelijkheden van het internet zullen worden benut, zal de aangepaste nota ter besluitvorming aan de commissie worden voorgelegd.


* Tussenrapportage Deltaplan Veilige Leefomgeving/Intensiveren wijkbeheer
De rapportage bevat een overzicht van de activiteiten van het eerste halve jaar Deltaplan/Veilige Leefomgeving en een beschrijving van de te nemen stappen bij de pilot wijkaanpak Buytenwegh de Leyens en de rol van de raad daarin.

Gemeente Zoetermeer © september 1999

Deel: ' Commissie Bestuurszaken Zoetermeer '




Lees ook