Gemeente Oegstgeest

Vergunningen

Commissie bezwaar en beroep Op woensdag 10 oktober 2001 vindt een vergadering plaats van de commissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften. De volgende bezwaarschriften komen aan de orde:

19.30 uur bezwaar tegen verkeersmaatregelen Kleyn Proffijtlaan; 20.00 uur bezwaar tegen de weigering bestuursdwang uit te oefenen tegen de eigenaar van het perceel Oranjelaan 5; 20.30 uur bezwaar tegen een bouwvergunning voor de oprichting van onder meer dakkapelen op het perceel Zoutkeetlaan 2, 4, 6; 21.00 uur bezwaar tegen de weigering van een bouwvergunning voor de oprichting/vernieuwing van een stal aan de Haarlemmerstraatweg

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat: mw. mr. M. van den Hoogen of de heer mr. P. de Groot, telefoon (071) 51 91 781 of 784.

Welstandscommissie
De vergaderingen van de welstandscommissie zijn openbaar. De eerstvolgende zitting is op 9 oktober vanaf 12.00 uur (tot ongeveer 13.30 uur) in de Burgerzaal van het gemeentehuis. De volgende plannen worden beoordeeld:

· Greet Koemanplein 8 - uitbouw voorzijde woonhuis
· Rijnsburgerweg 76 - plaatsen dakkapellen
· Piet Heinlaan 30 - uitbouw woonhuis
· Jac P Thijsselaan - plaatsing berging
· Ida Gerhardtlaan 2 - uitbouw voor en achter.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer R. Bos van de afdeling Bouwen en Wonen, telefoon (071) 51 91 762.

Zoekwoorden:

Deel: ' Commissie bezwaar en beroep gemeente Oegstgeest '
Lees ook