Gemeente Capelle a/d IJssel


COMMISSIE VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN - 15 februari 2000

Tijdens deze vergadering worden de bezwaarschriften behandeld van:

a. 20.05 tot 20.20 uur
het bezwaarschrift van de heer R.H. de Vries, mede namens de heer W.G. van den Broek, tot het niet- verlenen van een bouwvergunning voor het uitbouwen van een woonkamer van de panden Standaardmolen 57 en 58.

b. 20.20 tot 20.35 uur
het bezwaarschrift van de heer L. Snijders van de Stichting Buurtcentra Oostgaarde tegen subsidievaststelling t.b.v. de Nationale Straatspeeldag 1999.

c. 20.35 tot 20.50 uur
het bezwaarschrift van de heer A.B. Bergshoeff, penningmeester van KCC/Van Santen, tot het afwijzen van de aanvraag om een bijdrage deskundigheidsbevordering.

d. 20.50 tot 21.05 uur
het bezwaarschrift van de heer M.J. Meiboom van Stichting Werk tot het afwijzen van de aanvraag om subsidie ten behoeve van een werkmeester.

De op de bezwaarschriften betrekking hebbende stukken liggen vanaf heden voor een ieder ter inzage bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis, Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur.

Zoekwoorden:

Deel: ' Commissie bezwaar- en beroepschriften Capelle aan den IJssel '
Lees ook