Gemeente Houten


Gemeentenieuws van 10/08/99

Commissie bezwaar- en beroepschriften

De Commissie bezwaar- en beroepschriften vergadert op maandag 16 augustus a.s. in het gemeentehuis.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:


19.00 uur: bezwaarschrift gericht tegen het niet verstrekken van een invalidenparkeerkaart;

19.30 uur: bezwaarschrift gericht tegen het besluit van burgemeester en wethouders waarbij zij aan zichzelf vrijstelling hebben verleend van de bepalingen van het van toepassing zijnde bestemmingsplan, ten behoeve van de aanleg van een manifes-tatieterrein aan de Spoordijk in Schalkwijk;
Vanaf 20.00 uur worden diverse bezwaarschriften behandeld in het kader van de Wet voorzie-ningen gehandicapten.

De stukken die betrekking hebben op deze agendapunten, liggen vanaf heden voor belangheb-benden ter inzage in het gemeentehuis (kamer
2.03). Nadere informatie kan worden verkregen bij de secretaris, mevrouw I.A.J.M. van der Meer, telefoon-num-mer 030-6392708.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Zoekwoorden:

Deel: ' Commissie bezwaar- en beroepschriften Houten - 1189 '




Lees ook