provincie friesland

persbericht

nummer: 038/mk
datum: 12 februari 2013

commissie binnenlandse zaken bezoekt provincie fryslân.

een delegatie van de vaste commissie voor binnenlandse zaken brengt op vrijdag 15 februari 2013 een werkbezoek aan de provincie fryslân. dat gebeurt in het kader van gemeentelijke herindelingen in fryslân. de gemeenten gaasterlân-sleat, lemsterland, skarsterlân, heerenveen, leeuwarden en boarnsterhim zijn direct bij de herindelingen betrokken.

het werkbezoek begint om 11:00. de commissie verzamelt zich dan in het gemeentehuis in grou. vanaf 11:30 uur wordt het bezoek voortgezet met een rondrit door de provincie. aansluitend vindt vanaf 15:00 uur in partycentrum en zalencentrum 't haske te joure een hoorzitting over beide herindelingen plaats. daarin spreken de leden met burgergroeperingen, organisaties, gemeentebesturen en gemeenteraden uit de verschillende gemeenten.

het werkbezoek en de hoorzitting dienen ter voorbereiding van de behandeling van het wetsvoorstel wijziging van de gemeentelijke indeling in een deel van de provincie fryslân (kamerstuknummer 33 496 ) in de tweede kamer. het doel van de herindelingen is het vormen van robuuste en toekomstbestendige gemeenten en transparanter en effectiever bestuur in de regio.

de delegatie bestaat uit de volgende leden:
mw. magda berndsen-jansen ( voorzitter) (d66)
mw. aukje de vries (vvd)
dhr. pieter litjens (vvd)
mw. lutz jacobi (pvda)
mw. manon fokke (pvda)
dhr. martin bosma (pvv)
dhr. ronald van raak (sp)
mw. madeleine van toorenburg (cda)
dhr. gert-jan segers (christenunie)

Deel: ' Commissie Binnenlandse Zaken bezoekt Provincie Friesland '


Lees ook