Gemeente Goes

Vergaderingen raadscommissie

OP 23, 24, 25 en 30 augustus vergaderen de raadscommissies voorafgaand aan de raadsvergadering van 16 september.

Plaats
De commissievergaderingen zijn in het stadhuis aan de Grote Markt en beginnen om 19.30 uur.
Iedereen is welkom.

Spreekrecht
U kunt tijdens de commissievergaderingen het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. Daarvoor is gelegenheid tijdens het eerste half uur van de vergadering. Ook tijdens de behandeling van de agendapunten kan de voorzitter u het woord geven. In de meeste gevallen zal het dan alleen nog over nieuwe gezichtspunten gaan.

De agenda's worden een week van te voren gepubliceerd.

Dinsdag 24 augustus om 19.30 uur:
Commissie voor economische zaken, milieu en welzijn:


* Designer outlet Centre;

* Gemeenschappelijke regelingen;
a. ontwerp-begroting 2000 Samenwerkingsverband Welzijnszorg; b. jaarrekening 1998 OLAZ;
c. ontwerp-begroting 2000 OLAZ;
d. ontwerp-begroting 2000 GGD.

* Beschikbaarstelling kredtie voor betaling van een deel van het gemeentelijk aandeel in de saneringskosten van percelen aan de A.J.-kade.

Zoekwoorden:

Deel: ' Commissie economische zaken, milieu en welzijn Goes '
Lees ook