Gemeente Goes

Vergadering commissie economische zaken, milieu en welzijn

Volgende week dinsdag 16 februari vergadert de commissie economische zaken, milieu en welzijn over onderwerpen die in de raadsvergadering van 18 maart aan de orde komen. De commissievergadering is in het stadhuis aan de Grote Markt en begint om 19.30 uur. Iedereen is welkom.

De raadscommissie brengt advies uit aan burgemeester en wethouders over voorstellen aan de gemeenteraad. De complete agenda en stukken kunt u iedere werkdag ( behalve vrijdagmiddag) inzien tussen 09.00 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.00 uur bij Bureau Voorlichting in het stadskantoor aan de Oostsingel. U kunt ook telefonisch om informatie vragen (249616) of een afspraak maken om op een andere tijd de stukken in te zien.

Spreekrecht
U kunt tijdens de commissievergadering het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. Daarvoor is gelegenheid tijdens het eerste half uur van de vergadering. Ook tijdens de behandeling van de agendapunten kan de voorzitter u het woord geven. In de meeste gevallen zal het dan alleen nog over nieuwe gezichtspunten gaan.

De commissie bespreekt volgende week de volgende onderwerpen:
* Economische zaken.

* Voortgang project "designer outlet centre".
* Toelichting door directeur van het RIO op het Regionaal Indicatieorgaan.

* Regionaal gezondheidszorgbeleid.

* Voorstel tot partiële aanpassing topstructuur.

Zoekwoorden:

Deel: ' Commissie economische zaken, milieu en welzijn Goes '
Lees ook