Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

persbericht

Nummer:
11

Directie:
voorlichting

29-01-2003

Status:
informatie

Commissie Ekkart bepleit soepeler teruggave kunstwerken van handelaren

De commissie Ekkart bepleit een soepeler en menselijker handelswijze ten aanzien van de teruggave van kunstwerken die in de oorlog uit bezit van handelaren in Duitse handen zijn gekomen. In 2001 adviseerde de commissie al over de teruggave van kunstbezit aan particuliere eigenaars. De nieuwe aanbevelingen sluiten daarbij nauw aan. Wederom is rekening gehouden met het feit dat juist ten gevolge van de oorlogsomstandigheden sluitende bewijzen voor eigendom en onvrijwillig verlies vaak niet voorhanden zijn. Daarom moeten in sommige gevallen duidelijke aanwijzingen voldoende worden geacht voor teruggave. Evenals ten aanzien van het kunstbezit van particulieren stelt de commissie dat zaken als afgehandeld moeten worden beschouwd, waarin na de oorlog door de Raad voor het Rechtsherstel of een andere bevoegde rechter een vonnis is gewezen. Hetzelfde geldt voor zaken waarin na de oorlog een formele schikking tussen de rechthebbenden en de boven de Stichting Nederlands Kunstbezit geplaatste organen is getroffen. De commissie, bestaande uit mevrouw drs. H. d'Ancona, drs. R. Naftaniel en dr. R.E.O. Ekkart, heeft haar aanbevelingen vandaag aan demissionair staatssecretaris Van Leeuwen van Cultuur overhandigd. In 2001 presenteerde de begeleidingscommissie Herkomst Gezocht aan de toenmalige regering een eerste reeks aanbevelingen over de teruggave van kunstwerken , die door de Stichting Nederlands Kunstbezit uit Duitsland zijn teruggevoerd en nog onder beheer van de Staat der Nederlanden zijn. Die aanbevelingen hadden betrekking op kunstbezit van particuliere eigenaars, die dit gedurende de oorlogsjaren door roof, confiscatie of gedwongen verkoop hadden verloren. In haar tweede reeks aanbevelingen besteedt de commissie speciale aandacht aan het verlies van kunstwerken van joodse handelaars, wier bedrijven onder beheer van Duitse beheerders waren gesteld.

Uitgangspunt voor de nieuwe aanbevelingen rond de kunsthandel zijn de resultaten van het herkomstonderzoek naar de afzonderlijke kunstwerken, dat onder toezicht van de commissie wordt uitgevoerd door het Projectbureau Herkomst Gezocht. Daarnaast zijn de nieuwe aanbevelingen ook gebaseerd op het historisch onderzoek naar de restitutie in de jaren na de oorlog. Dit onderzoek is door twee medewerkers van hetzelfde bureau verricht en in november 2002 in boekvorm verschenen.

Ministerie van OCenW
Europaweg 4
Postbus 25000
2700 LZ Zoetermeer
T: 079 323 23 23
F: 079 323 23 20
E: info@minocw.nl

Deel: ' Commissie Ekkart bepleit soepeler teruggave kunstwerken handelaren '
Lees ook