Provincie FlevolandCommissie IJsselmeerziekenhuizen geïnstalleerd

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de commissie
IJsselmeerziekenhuizen geïnstalleerd. De commissie, onder voorzitterschap van oud-staatssecretaris mw. Kraaijeveld-Wouters, gaat de gerezen problemen bij de Ijsselmeerziekenhuizen (locaties Emmeloord en Lelystad) analyseren en gaat een advies uitbrengen over deze problematiek. Het advies wordt uiterlijk 1 september aan Gedeputeerde Staten aangeboden.

De commissie is samengesteld door de Flevolandse gedeputeerde voor de zorg J. de Graaf en heeft als voorzitter mw. J.G. Kraaijeveld Wouters, oud-staatssecretaris CRM en oud-burgemeester van Hilversum. De commissie bestaat verder uit de volgende leden:

* dhr. L.M.J.L. Lodewick, zelfstandig adviseur en oud-voorzitter van de Raad van Bestuur van enkele ziekenhuizen;

* dhr. A. Langstraat, voormalig vice-voorzitter van de directie van Achmea Zorg NV die thans nog diverse nevenfuncties uitoefent zowel binnen als buiten de zorg

Een vierde kandidaat wordt nog gezocht. De commissie is verzocht zich ten minste te richten op de volgende elementen:

* een advies over het toekomstige profiel van de beide locaties, rekening houdende met de haalbaarheid van het behoud van de vijf basisfuncties op beide locaties;

* een advies over de samenstelling in de nieuwe situatie van de Raad van Toezicht, die na besluitvorming over het uit te brengen advies zo snel mogelijk een besluit neemt over de samenstelling van de Raad van Bestuur die kan rekenen op het vertrouwen van zoveel mogelijk betrokkenen. Ook de bestuurlijke constellatie van de IJsselmeerzorg / IJsselmeerziekenhuizen zou door de commissie moeten worden bezien;

* een advies over het begin van het implementatietraject van de door de commissie aanbevolen structuur;

* een advies over alle overige zaken die de commissie noodzakelijk acht om te komen tot een optimale beschikbaarheid en een verantwoord functioneren van de medische zorg op de beide ziekenhuislocaties.

Het advies wordt uiterlijk 1 september door de commissie aan Gedeputeerde Staten van Flevoland aangeboden.

Deel: ' Commissie IJsselmeerziekenhuizen geïnstalleerd '
Lees ook