Ministerie van Justitie


https://www.justitie.nl

MIN JUS: Commissie monitoring notariaat publiceert eindrapport

Wiebe Alkema
070 3707225

Jan van Diepen
070 3796073

4285
12.02.03

De commissie monitoring notariaat heeft vandaag haar eindrapport aangeboden aan de ministers van Justitie en van Economische Zaken. De rapportage heeft betrekking op de effecten van de nieuwe Wet op het notarisambt, in het bijzonder de gevolgen van de vrijere tariefsvorming op de toegankelijkheid en continuïteit van het notariaat. Het eindrapport gaat over de periode oktober 1999 tot en met het najaar van 2002. De op 18 oktober 1999 ingestelde commissie staat onder voorzitterschap van mr. G. Kok, raadsheer (oud-president) gerechtshof Den Haag. De rapportage wordt gelijktijdig aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. De bewindslieden komen op korte termijn met een standpunt.

Deel: ' Commissie monitoring notariaat publiceert eindrapport '
Lees ook