Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: E.104
Datum: 6 mei 1999

Commissie Onderwijs vergadert op 11 mei

Op dinsdag 11 mei 1999 is er een openbare vergadering van de raadscommissie voor Onderwijs en Volwasseneneducatie, Cultuur, Sport en Recreatie, Communicatie en Inspraak. De vergadering wordt gehouden in de Buyszaal van het stadhuis en begint om 20.00 uur.

Op de agenda staat onder andere:

* Introductie van de promotiefolder van Maassluis Na de folder van de Stichting Promotie Maassluis, welke in 1997 werd uitgegeven en die vooral bestemd is voor bezoekers van het historische centrum van Maassluis, is er nu een folder verschenen die Maassluis laat zien zoals de stad er nu uitziet. De promotiefolder is onder meer bestemd voor bedrijven, nieuwe inwoners, groepen die het stadhuis bezoeken etc. De oplage is
2.000 stuks en toereikend voor ongeveer twee jaar. Deze nieuwe uitgave is de opvolger van de reeds jaren in gebruik zijnde losbladige informatievellen.

* Aanvraag unilocatie Christelijke Scholengemeenschap Aquamarijn Door de fusie van de twee mavo's met de scholengemeenschap Westland-Zuid per 1 augustus 1995 tot de c.s.g. Aquamarijn zijn de Maassluise leerlingen gehuisvest in twee gebouwen. Het schoolbestuur heeft de wens geuit om in Maassluis te komen tot een unilocatie zodat leerlingen en leerkrachten niet tussen twee gebouwen hoeven te pendelen. Voorts voldoen de twee gebouwen niet aan de huidige onderwijskundige eisen die gesteld worden aan het geven van voortgezet onderwijs. Het college heeft in 1997 besloten om samen met het schoolbestuur een haalbaarheidsonderzoek te laten verrichten om te komen tot een unilocatie. Thans wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om een krediet van 3 miljoen gulden beschikbaar te stellen om op de locatie Reviusplein een unilocatie te realiseren.

Inspreken en vragenhalfuur
Op onderwerpen die op de agenda van de vergadering staan, kan worden ingesproken. Belangstellenden die gebruik willen maken van het inspreekrecht, dienen bij het begin van de vergadering aanwezig te zijn. Onderwerpen waarop wordt ingesproken worden zoveel mogelijk bij voorrang aan de orde gesteld.

Aan het begin van de vergadering bestaat bovendien de gelegenheid om vragen te stellen over onderwerpen die niet op de agenda van de vergadering staan, maar wel tot het werkterrein van de commissie behoren. De belangrijkste onderwerpen die tot het werkterrein van deze raadscommissie behoren, zijn volwasseneneducatie, basiseducatie, onderwijs, muziekschool, bibliotheek, musea, kunstuitleen, Schuurkerk, sporthallen, tennishal, zwembad, sportterreinen en openluchtrecreatie, communicatie en inspraak.

Ter inzage
De bij de agendapunten behorende commissiestukken zijn voor iedereen in te zien in de speciale commissiemap in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis. Het informatiecentrum is voor het inzien van stukken geopend op maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur, op vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. Op vrijdagavond en zaterdag is de commissiemap gedurende de openingstijden in te zien in de openbare bibliotheek aan de Uiverlaan.

Laatste wijziging: 06 May 1999

Deel: ' Commissie Onderwijs Maassluis '
Lees ook