European Commission

IP/02/905

Brussel, 20 June 2002

AIDS: Commissie-onderzoek leidt tot richtsnoeren voor de behandeling van HIV-positieve zwangere vrouwen en kinderen

Europees onderzoek heeft tot nieuwe richtsnoeren geleid om het risico op de overdracht van HIV van moeder op kind te verminderen. De richtsnoeren voor de behandeling van de verschillende groepen HIV-positieve patiënten worden bekendgemaakt op 28 juni 2002. In juli 2002 wordt een vergelijkbare reeks richtsnoeren voor pediatrische patiënten gepubliceerd. Een consortium van 15 onderzoekteams uit 7 Europese landen heeft samengewerkt om de reeks richtsnoeren voor de beste praktijken vast te stellen. In hun verslag wordt beklemtoond dat bepaalde voorzorgsmaatregelen en het juiste gebruik van therapie tegen retrovirale infecties tijdens de zwangerschap, de bevalling en de neonatale periode het risico op de overdracht van HIV van moeder op kind (mother to child HIV transmission - MTCT) kan verlagen van 15-20% (zonder maatregelen) naar minder dan 2%. Bij moeders worden HIV-tests, keizersneden en therapie tegen retrovirale infecties aanbevolen en het geven van borstvoeding afgeraden. De kinderen dienen na de geboorte getest te worden op retrovirale infecties. "De ontwikkeling van de richtsnoeren voor de behandeling van HIV waarmee het risico op de overdracht van het virus van moeder op kind wordt verlaagd, vormt een goed voorbeeld van de voordelen van onderzoeksamenwerking op het niveau van de EU", zei EU-Commissaris voor Onderzoek Philippe Busquin. "HIV kent geen grenzen en we dienen de beste specialisten bijeen te brengen om de epidemie in te dijken en om de juiste behandelingen te vinden."

Wereldwijd leven er 40 miljoen mensen met HIV/AIDS, van wie 17,6 miljoen vrouwen. In 2001 waren er 5 miljoen mensen geïnfecteerd: 1,8 miljoen vrouwen, 800.000 kinderen onder de 15 jaar. In 2001 zijn 3 miljoen mensen aan AIDS gestorven: 1,1 miljoen vrouwen, 580.000 kinderen onder de 15 jaar(1)
.

In Europa leven 560.000 mensen met AIDS. Het aantal volwassenen dat met HIV geïnfecteerd is, blijft toenemen: in 2001 waren er 30.000 geïnfecteerd, van wie 25% vrouwen. Er is een toenemende bezorgdheid over zwangere HIV-positieve vrouwen en MTCT vormt een ernstig probleem.

Hoewel een sterke en effectieve therapie tegen retrovirale infecties om de voortgang van de ziekte uit te stellen nu beschikbaar is, dient zij met zorg en onder bepaalde omstandigheden te worden toegepast. In de richtsnoeren van de Commissie:

* wordt aanbevolen dat alle zwangere vrouwen (en indien mogelijk hun partners) een HIV-test ondergaan;

* wordt aan de met HIV-geïnfecteerde vrouwen de mogelijkheid geboden om te bevallen via een keizersnede (vóór de bevalling en het breken van de vliezen), omdat is aangetoond dat dit het risico van MTCT verlaagt;

* wordt aan alle met HIV-geïnfecteerde vrouwen tijdens de zwangerschap therapie geboden tegen retrovirale infecties ter vermindering van het risico op MTCT, waarbij de keuze voor de therapie en voor het tijdstip afhangt van hun klinische toestand; in feite wordt er veel aandacht besteed aan de verschillende factoren die van invloed zijn op deze keuze, aan de mogelijkheden voor de behandeling en aan de noodzaak van een weloverwogen toestemming van de patiënt;

* wordt voor het kind direct na de geboorte therapie tegen retrovirale infecties aanbevolen;

* wordt voor de met HIV-geïnfecteerde moeders borstvoeding sterk afgeraden, omdat het risico op MTCT door borstvoeding aanzienlijk is en onnodig aangezien er veilige alternatieven bestaan.

De Europese Commissie stelt alles in het werk om AIDS in Europa te bestrijden, wat blijkt uit de prioriteit die gegeven is aan "de bestrijding van belangrijke ziekten" in het volgende Europese kaderprogramma voor onderzoek (2002-2006). Zij bestrijdt AIDS ook in de ontwikkelingslanden, waar AIDS samenhangt met armoede. In het onlangs vastgestelde "European-Developing Countries Clinical Trials Programme (EDCTP)" wordt voorgesteld 200 miljoen bij te dragen en de samenwerking tussen de Europese en Afrikaanse landen op gang te brengen.

Voor meer informatie over het 6e kaderprogramma:

http://europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.html

Voor informatie over het EDCTP:

http://europa.eu.int/comm/research/edctp.html.

(1)
Bron: UNAIDS epidemic data (december 2001).

Deel: ' Commissie-onderzoek leidt tot richtsnoeren voor de behandeling van H.. '
Lees ook