Amsterdam Oud Zuid

Vergadering Commissie Openbare Ruimte en Algemene Zaken Nieuwsdatum: 01-Feb-2000

De commissie Openbare Ruimte en Algemene Zaken vergadert op 9 februari 2000 in de raadzaal van kantoor Karel du Jardinstraat 65. De vergadering vangt aan om 20.00 uur.
Op de agenda staat onder meer:
1 Ondergrondse containerisering papier en glas in Oud Zuid 2e fase. 2 Bestedingsvoorstel budget 2000 werkgroep Publiekszaken. 3 Parkeeronderzoeken 3 gebieden stadsdeel Amsterdam Oud Zuid. De volledige agenda en de bijbehorende stukken kunt u inzien bij de Voorlichtingsbalie in kantoor Koninginneweg 1, en kantoor Karel du Jardinstraat 65 . Insprekers kunnen zich aanmelden voorafgaand aan de vergadering. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat, telefoon 678 1911

Zoekwoorden:

Deel: ' Commissie Openbare Ruimte en Algemene Zaken A'dam Oud Zuid '
Lees ook