Gemeente Enkhuizen

Vergadering :
18 mei 1999
De leden van de raadscommissie openbare werken en sociale voorzieningen van de gemeente Enkhuizen.
Onderwerp : vergadering
Enkhuizen : 6 mei 1999

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u uit tot het deelnemen aan de openbare vergadering van de raadscommissie openbare werken en sociale voorzieningen welke op 18 mei 1999 in het stadhuis wordt gehouden. De aanvang is 20.00 uur.

Hoogachtend,
J. Knukkel, voorzitter

A G E N D A VOORST.NR:

1 Opening
2 Verslag van de vergadering van 20 april 1999 3 Ingekomen stukken en mededelingen
a. Oosterhavenstraat; brief d.d. 6 april 1999 aan Codex Omnibus Adsum b. ARBO-jaarverslag 1998
c. Wonen plus in Enkhuizen
4 Kerntakendiscussie
5 Rondvraag
6 Sluiting

Deel: ' Commissie openbare werken / sociale voorzieningen Enkhuizen '
Lees ook