Amsterdam Oud Zuid

Vergadering Commissie Ruimtelijke Ordening en Wonen Nieuwsdatum: 09-Dec-1999

De commissie Ruimtelijke Ordening en Wonen vergadert op 15 december 1999 in de raadzaal van kantoor Karel du Jardinstraat 65. De vergadering vangt aan om 20.00 uur.
Op de agenda staat onder meer:

1. Subsidieverordening Stadsvernieuwing

2. Aalsmeerplein e.o.
a. Stedenbouwkundig plan
b. Grondexploitatie

3. Voordracht tot plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst: a. Rustenburgerstraat 8 (polderhuisje)
b. 2e Jacob van Campenstraat 72-86

4. Bespreking aanpakvoorstel cluster Schinkelkade

De volledige agenda en de bijbehorende stukken kunt u inzien bij de Voorlichtingsbalie in kantoor Koninginneweg 1, en bij de afdeling Voorlichting in kantoor Karel du Jardinstraat 65. Insprekers kunnen zich aanmelden voorafgaand aan de vergadering. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat, telefoon (020) 678 1811

Deel: ' Commissie Ruimtelijke Ordening Amsterdam Oud-Zuid vergadert '
Lees ook