Gemeente Zoetermeer

Commissie Stadswerken houdt hoorcommissie in en over Palenstein

Dinsdag 18 juni a.s. houdt de commissie Stadswerken een hoorcommissie over de herstructurering van de wijk Palenstein in het buurtcentrum Rakkersveld, Rakkersveld 7. Via deze openbare bijeenkomst laten de raadscommmissieleden zich informeren over de stand van zaken. Ook is de commissie benieuwd hoe de nieuwe plannen van het college van Burgemeester en Wethouders wordt beoordeeld. De commissie heeft deskundigen en vertegenwoordigers van organisaties uit die bij Palenstein betrokken zijn uitgenodigd, zoals woningbouwverenigingen, bewonersorganisaties, Bovos, schoolbesturen, winkeliersvereniging, wijkvereniging, de wijkagent en de wijkmanager. De bijeenkomst start om 19.30 uur en duurt tot 22.30 uur.

Aanwezigen die vragen hebben krijgen de gelegenheid om die vragen aan het einde van een vragensessie te stellen aan de aanwezige belanghebbenden en aan de commissieleden.

Laatste wijziging: 5-06-2002

Deel: ' Commissie Stadswerken houdt hoorcommissie in en over Palenstein '
Lees ook