European Commission

IP/01/1041

Brussel, 19 juli 2001

Commissie start grondig onderzoek naar fusie tussen staalproducenten Usinor en Arbed/Aceralia

De Europese Commissie heeft besloten op grond van het EGKS-Verdrag een grondig onderzoek in te stellen naar de voorgenomen fusie tussen het Franse Usinor S.A., het Spaanse Aceralia Corporación Siderúrgica S.A. en het in Luxemburg gevestigde Arbed S.A., welke het grootste staalbedrijf ter wereld zou opleveren. Uit het eerste onderzoek van één maand dat de Commissie heeft verricht, blijkt dat er uit mededingingsoogpunt ernstige bezwaren bestaan wegens de sterke positie van de ondernemingen op een aantal staalmarkten. Terzelfder tijd heeft de Commissie groen licht gegeven voor de niet-EGKS aspecten van de zaak, die slechts een klein deel van de activiteiten van de partijen vertegenwoordigen.

De operatie bestaat in de fusie van alle activiteiten van Aceralia, Arbed en Usinor. Daartoe hebben de ondernemingen één enkele nieuwe vennootschap opgericht, voorlopig Newco Steel genoemd, als een société anonyme naar Luxemburgs recht, die haar aandelen zal aanbieden in ruil voor het volledige geplaatste aandelenkapitaal van elk van de partijen. Wanneer de beurstransacties met succes zijn afgerond, zullen de aandeelhouders van Aceralia ongeveer 20,1% van Newco bezitten, de aandeelhouders van Arbed ongeveer 23,4% en die van Usinor de overige 56,5%.

De overeenkomst werd ter verkrijging van een negatieve verklaring ingediend, zowel op grond van het EGKS-Verdrag (Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal) als van de EG-concentratieverordening, omdat de partijen producten vervaardigen die onder het EGKS-Verdrag vallen, naast producten die buiten de bevoegdheidssfeer van het EGKS-Verdrag vallen. De meeste producten waarvoor de activiteiten van de partijen elkaar overlappen, vallen onder het EGKS-Verdrag. Het betreft hier met name warmgewalste platte staalproducten, koudgewalste platte staalproducten, kwartoplaten, blik, beklede plaat en de desbetreffende distributiemarkten. Producten die onder de EG-concentratieverordening vallen, zijn bouwplaatprofielen, sandwichpanelen voor de bouw, op maat gelaste plaatjes en buizen. Met betrekking tot de niet-EGKS-producten heeft de Commissie geen ernstige bezwaren uit mededingingsoogpunt vastgesteld en daarom heeft zij het groene licht gegeven voor de operatie voor zover zij deze producten betreft.

De voorgenomen transactie zal het grootste staalbedrijf ter wereld tot stand brengen, met een totale ruwstaalproductie van 45 miljoen ton. In de EU zou Newco minstens dubbel zo groot zijn als haar naaste concurrenten Corus (20 miljoen ton) en Thyssen Krupp (18 miljoen ton). Het zogenaamde "eerste fase"-onderzoek van de Commissie (één maand) heeft aan het licht gebracht dat de fusie tot bijzonder grote marktaandelen zou leiden op de Europese markt voor warmgewalst breedband, koudgewalste platte koolstofstaalproducten, thermisch verzinkte staalplaat, elektrisch verzinkte staalplaat, met organische verbindingen bekleed plaatstaal, verpakkingsstaal, bouwplaten in Frankrijk en de Benelux, alsmede op sommige distributiemarkten in Frankrijk en Spanje/Portugal. Op de meeste van deze markten zal 70% van de marktaandelen in de handen zijn van niet meer dan drie ondernemingen. Veel van de afnemers die op de verzoeken om inlichtingen van de Commissie hebben geantwoord, maakten voorbehoud omtrent de gevolgen van de voorgenomen concentratie.

In het grondige onderzoek van de Commissie zal in het bijzonder worden ingegaan op de geografische afbakening van de markt, de verhoudingen tussen de belangrijkste marktdeelnemers op de diverse staalmarkten na de fusie, de mate waarin de afnemers in het bijzonder de automobielindustrie en de verpakkingsindustrie een significante kopersmacht kunnen uitoefenen en de mogelijkheid voor staalproducenten buiten Europa om aan de behoeften van de afnemers te voldoen, met name op het stuk van kwaliteit en betrouwbaarheid.

De Commissie beschikt nu over maximum vier maanden om een verder onderzoek in te stellen en tot een eindbeschikking te komen. Het feit dat een grondig onderzoek wordt ingesteld, zegt nog niets over de uiteindelijke uitspraak in de zaak. Het recht van de fuserende partijen en andere belanghebbenden om te worden gehoord, zal in acht worden genomen.

Achtergrond

Usinor, een Franse onderneming, is een van de grootste staalproducenten in de Unie en heeft activiteiten in België, Duitsland, Italië, Spanje en de VSA. Zij vervaardigt, bewerkt en distribueert staalproducten (in het bijzonder platte koolstofstaalproducten, roestvast staal en andere gelegeerde staalproducten).

Arbed, dat in Luxemburg gevestigd is, is eveneens een grote Europese staalproducent, met omvangrijke activiteiten in België, Duitsland, Italië, Spanje en de VSA. Haar belangrijkste activiteiten zijn de vervaardiging en distributie van staalproducten (waaronder zware en lichte lange, platte en roestvaste staalproducten), handel in schroot en distributie van enkele grondstoffen voor de staalindustrie (in het bijzonder ferro-legeringen en non-ferrometalen). Arbed is ook actief op het gebied van engineering.

Aceralia is een dochter van Arbed. Het is de grootste staalproducent in Spanje. De onderneming vervaardigt en distribueert platte, lange en bewerkte staalproducten. Zij vervaardigt tevens kleine met koolelektrode gelaste buizen en producten voor het bouwbedrijf, en voert omzettingsactiviteiten uit.

Deel: ' Commissie start onderzoek naar fusie tussen staalproducenten '
Lees ook