ERNST AND YOUNG

CETECO - ERNST & YOUNG OVER RAPPORT VAN DIJK

'COMMISSIE VAN DIJK OVERSCHAT ROL ACCOUNTANT'

Er is geen grond voor het oordeel dat Ernst & Young als accountant van de Provincie Zuid-Holland ernstig tekort is geschoten. Dat zegt Chris Westerman, voorzitter van Ernst & Young Accountants in een eerste reactie op het rapport van de Commissie Van Dijk. Volgens Westerman overschat Van Dijk de rol van de accountant en wekt het rapport onterechte verwachtingen van zijn specifieke verantwoordelijkheid. Wel vindt Westerman dat op een aantal punten door Ernst & Young meer had kunnen worden gedaan.

Westerman vindt dat veel van de kritiekpunten van Van Dijk c.s. op het functioneren van de accountant aan het verkeerde adres zijn gericht. Westerman: 'Wij lopen niet weg voor onze eigen verantwoordelijkheid, maar willen evenmin worden afgerekend op verantwoordelijkheden die ons niet toekomen.' Westerman benadrukt dat de controle-activiteiten van Ernst & Young zich toespitsten op de centrale administratie van de provincie. De treasuryfunctie is geen afzonderlijk object van onderzoek geweest binnen het algemene kader van de jaarrekeningencontrole. Ook de Commissie komt tot datzelfde oordeel. 'Wel heeft Ernst & Young regelmatig gewezen op het onvoldoende zicht op de treasury- activiteiten', aldus Westerman, 'Alhoewel de provincie na onze waarschuwende signalen beterschap beloofde, en wij er ook vertrouwen in hadden dat men op de goede weg was, zorgde de Ceteco-affaire voor een voortijdige ontknoping. In het zicht van de haven is het schip in zwaar weer terecht gekomen. Maar dat betekent niet dat dat schip niet op de goede koers lag.'

Westerman is van mening dat het functioneren van Ernst & Young als accountant van de Provin-cie Zuid-Holland niet ernstig tekort is geschoten, zoals Van Dijk stelt. De invulling van de controle gebeurde conform de eisen die aan een accountant gesteld mogen worden. Dat door Ernst & Young in dat lopende traject op sommige punten méér had kunnen worden gedaan, met name in het aandringen op snellere verbeteringen van de administratieve organisatie en de aan-sluiting van de subadministratie op de hoofdadministratie, is volgens Westerman 'terugkijkend en met de kennis van nu evident'. 'Wij vinden dat natuurlijk jammer. Maar dat biedt geen grond om het functioneren van de accountant van Ernst & Young te kwalificeren zoals het rapport nu doet', aldus Westerman.

Deel: ' 'Commissie Van Dijk overschat rol accountant' '
Lees ook