Gemeente Tilburg

14-2-2003
Commissie Veilig Samenleven opent site
Commissie Veilig Samenleven voor het eerst bijeen

In haar eerste vergadering op 12 februari jongstleden heeft de commissie Veilig Samenleven besloten burgers uit te nodigen haar per brief of e-mail te informeren over hun ideeën, inzichten en ervaringen. Daarvoor is op de internetsite van Tilburg (www.tilburg.nl) een speciale pagina beschikbaar, onder Politiek en Bestuur. Burgers worden op deze wijze in de gelegenheid gesteld te communiceren met de commissie. De commissie zal de ideeën en suggesties van burgers zoveel mogelijk betrekken bij haar beraadslagingen. Van haar kant zal de commissie via de site burgers informeren over de vorderingen van haar werkzaamheden.

Tijdens de vergadering heeft de commissie een begin gemaakt met haar werkzaamheden. Er is gesproken over de aanpak van het onderzoek: een analyse maken van de lopende ontwikkelingen op het vlak van de sociale veiligheid en het doen van voorstellen voor de verbetering van de veiligheidssituatie in de stad. De commissie komt voor de zomervakantie twaalf maal bijeen. In de eerste vier vergaderingen zullen bestuur, politie, openbaar ministerie en de hulpverlening de commissie informeren over hun inspanningen om de veiligheid in de stad te verhogen. De daarop volgende vergaderingen zullen worden gewijd aan de bespreking van de meest belangrijke veiligheidsproblemen en de manieren waarop zij beter kunnen worden beheerst. Een aantal vergaderingen zal worden gehouden op het stadhuis, andere op locatie in de stad zoals in het Veiligheidshuis en in een buurthuis. Met deze werkwijze wil de commissie zich zoveel mogelijk ter plaatse oriënteren op de moeilijkheden die in de stad spelen.

Deel: ' Commissie Veilig Samenleven Tilburg voor het eerst bijeen '
Lees ook