Gemeente Baarn

Op woensdag 8 september 1999 om 20.00 uur (gewijzigde aanvangstijd) vergadert de commissie voor Verkeer, Economie, Ruimtelijke Ordening en Financiën.

Deel: ' Commissie Verkeer, Economie en Financien Baarn '
Lees ook