Gemeente Baarn

Commissievergaderingen
Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur in het gemeentehuis, ingang Laanstraat. De commissiestukken liggen ter inzage in het gemeentehuis (ingang Stationsweg, tussen 8.00 en 17.00 uur, op vrijdag tot 16.00 uur). De vergaderstukken liggen ook in de Openbare Bibliotheek, Hoofdstraat 1.
Wilt u inspreken, dan moet u dat, voordat de commissievergadering begint, melden aan de voorzitter of de commissiesecretaris.

Op woensdag 30 juni a.s. vergadert de commissie voor verkeer, economie, ruimtelijke ordening en financiën van wethouder Lieberwerth. Aan de orde komen onder andere:

1. Ontwerp Verkeersbesluit: Uitbreiden aantal parkeerplaatsen in parkeerschijfzone, gedeeltelijke wijziging toegestane parkeertijden in bestaande parkeerschijfzone.

2. Ontwerp Verkeersbesluit: Instellen parkeerschijfzone Stationsplein.
3. Voorstel nr. 58: Het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het perceel Bremstraat 1, alsmede machtiging B&W tot aangaan overeenkomst met projectontwikkelaar.

4. Voorstel nr. 63: Het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het perceel Berkenweg 39, alsmede machtiging B&W tot aangaan overeenkomst met bouwer.

Zoekwoorden:

Deel: ' Commissie Verkeer en Ruimtelijke Ordening Baarn '
Lees ook