Commissie Eagleburger start informatiecampagne

Internationale Commissie voor Verzekeringsclaims met betrekking tot de Shoah start informatiecampagne voor potentieel rechthebbenden

Eagleburger maakt claimprocedure bekend voor niet-uitbetaalde polissen uit de Shoah periode

Washington D.C, 15 februari, Voormalig Minister van Buitenlandse Zaken in de V.S., Lawrence S. Eagleburger, maakte vandaag bekend dat de Internationale Commissie voor Verzekeringsclaims met betrekking tot de Shoah (ICHEIC) het initiatief heeft genomen tot een oplossing voor de niet uitbetaalde verzekeringsclaims van slachtoffers en overlevenden van de Shoah, hun erfgenamen en hun begunstigden. Het gaat hierbij om verzekeringsclaims voor levens- en onderwijsverzekeringen en regelingen voor voorhuwelijkssparen die zijn uitgegeven tussen 1920 en 1945. Verder lichte Eagleburger de details toe van een uitgebreide, wereldwijde aanpak om de claimprocedure bekend te maken bij potentieel rechthebbenden. "Onze eerste verantwoordelijkheid is de uitbetaling van verzekeringsclaims aan slachtoffers van de Shoah over de hele wereld", verklaarde Eagleburger. "De samenwerking tussen
verzekeringsmaatschappijen, Joodse groeperingen, officiele verzekeringsinstanties en overheidsinstellingen heeft geresulteerd in een unieke werkwijze voor een snelle bestudering en uitbetaling van rechtmatige claims."
verzekeringsmaatschappijen onder meer overeengekomen om niet al te strikte normen voor het leveren van bewijzen toe te passen. Een onafhankelijk beoordelingsproces is opgezet om relevante bestanden en archieven te onderzoeken.
Onder de verzekeringsmaatschappijen die zich hebben aangesloten bij ICHEIC bevinden zich Allianz AG, AXA, Generali, Winterthur Leben, Zurich Financial Services en hun dochterondernemingen. Claims die betrekking hebben op polissen afkomstig van maatschappijen die niet deel uitmaken van ICHEIC zullen naar de betreffende maatschappijen worden doorgestuurd voor beoordeling en het verzoek om deze claims te honoreren in overeenstemming met de ICHEIC normen. Een apart fonds -het Humanitarian Fund-, ingesteld door de ICHEIC, zal zorg dragen voor claims van polissen waarvan de maatschappijen niet meer bestaan.
Naast de opzet van een gestroomlijnde claimprocedure, zorgt ICHEIC ook voor een intensieve wereldwijde campagne om potentieel rechthebbenden te informeren en behulpzaam te zijn.
"Als start van onze inspanning heb ik vorige week een brief gestuurd aan ruim 10.000 Joodse organisaties en organisaties van overlevenden wereldwijd", verklaarde Eagleburger, "om hen te informeren over de claimprocedure en hun medewerking te vragen bij het bereiken en assisteren van leden van hun achterban met onbetaalde verzekeringsclaims." De informatiecampagne in de komende vier maanden zal gericht zijn op 70 landen door middel van betaalde advertenties in de voornaamste dagbladen en in Joodse publicaties, persconferenties en andere media activiteiten; de campagne omvat ook activiteiten via de Joodse religieuze, maatschappelijke en culturele organisaties. Bedoeling van de advertenties is om potentiële rechthebbenden aan te sporen de volledige informatie over de claimprocedure te verwerven door de gratis telefonische helpdesks te bellen, naar de speciale postadressen te schrijven of de meertalige site op het Internet te bezoeken. De gratis telefoonlijnen zijn bemand door speciaal opgeleide telefonisten die vragen kunnen beantwoorden en kunnen helpen bij het invullen van de formulieren. Verder worden door ICHEIC campagne coördinatoren getraind in de V.S. en Israël. Dit trainingsprogramma wordt de komende zes weken uitgebreid naar West- en Oost-Europa, delen van de voormalige Sovjet Unie en Latijns Amerika.
Personen in Nederland die denken dat zij onbetaalde verzekeringsclaims hebben kunnen voor de volledige informatie over de claimprocedure en claimformulieren bellen naar het gratis telefoonnummer 0800 0220285, of schrijven naar International Commission, PO Box 1163, Wall Street Station, New York, NY 10268, USA, of de site van ICHEIC bezoeken op www.ICHEIC.org. ICHEIC is opgericht in 1998 als internationaal orgaan voor onderzoek naar en oplossing van de verzekeringsclaims uit de Shoah periode. De ICHEIC bestaat uit Verzekeringscommissarissen uit de V.S., vertegenwoordigers van de Staat Israël en internationale organisaties voor Joden en overlevenden van de Shoah en vertegenwoordigers van belangrijke Europese verzekeringsmaatschappijen. Als waarnemers treden onder meer op het Ministerie van Buitenlandse Zaken in de V.S., enkele andere betrokken regeringen in de wereld en Europese en Israëlische regulerende instellingen voor het verzekeringswezen in Europa en Israël. Voorzitter van ICHEIC is Lawrence S. Eagleburger.

Deel: ' Commissie Verzekeringsclaims campagne Shoah-slachtoffers '
Lees ook