Europa van Morgen


Commissie vindt kritiek ’wijzen’ sterk overdreven De Europese Commissie is in de vroege uren van 16 maart collectief afgetreden. Het is voor het eerst dat zoiets gebeurt. De positie van de twintig commissarissen was volgens henzelf onhoudbaar na de publikatie van het rapport van vijf onafhankelijke deskundigen. Zij verwijten de Commissie wanbeheer, maar geen fraude.

Kanselier Gerhard Schröder, voorzitter van de Europese Raad, heeft met voorzitter Jacques Santer besproken welke zaken de afgetreden Commissie als ‘dagelijks bestuur’ van Unie nog afwikkelt. Schröder aanvaardde de ontslagaanvraag ‘met respect’. De Europese Raad praat volgende week donderdag en vrijdag in Berlijn over een opvolger voor Santer, zo heeft Schröder op 16 maart in Londen gezegd. De Commissie-Santer was normaal komend Nieuwjaar vertrokken. De meeste regeringen hebben laten weten het voorlopig aanblijven te wensen van hun commissarissen.
De Europese Commissie heeft zich enorm gestoord aan de slotconclusie in het rapport: ‘het wordt moeilijk nog iemand te vinden die nog enig gevoel voor verantwoordelijkheid heeft’. Op een persconferentie later op de dag van het aftreden verwierp Santer deze conclusie als zijnde schandelijk. ‘Ik ben geschokt’, aldus Santer. Volgens hem geeft het rapport ‘het beeld van een Commissie en van haar functionarissen die in het algemeen onverantwoord handelen’. Santer verwierp die gedachte ‘als zijnde vals’. Hij vindt het totaal onjuist dat de deskundigen algemene conclusies hebben getrokken op basis van enkele specifiek onderzochte probleemgevallen.
De onafhankelijke deskundigen kritiseren in hun 144 pagina’s tellende rapport de Commissie wegens wanbeheer ‘tot op het hoogste niveau’. Zij signaleren weigerachtigheid bij de top om verantwoordelijkheid te dragen. Fel is de kritiek op de Franse commissaris Edith Cresson (wetenschappelijk onderzoek). Haar wordt aantoonbaar vriendjespolitiek verweten. De deskundigen concluderen dat Cresson gedurende verschillende jaren bewust ernstige en voortgaande onregelmatigheden heeft gedoogd. Cresson zegt in een reactie zichzelf niets te verwijten. Zij heeft ook nergens spijt van. De onderzoekers zijn veel milder voor commissaris Manuel Marin die in het Europees Parlement ook onder enorme kritiek lag. Het rapport kwam tot stand nadat half januari de Commissie een motie van wantrouwen van het Europees Parlement overleefde. De socialistische fractie wilde eerst nader onderzoek naar de berichten over wanbeheer, fraude en vriendjespolitiek. De meeste leden van de andere fracties hadden het vertrouwen in de Commissie destijds al op willen zeggen.
Kort nadat de deskundigen aangevoerd door de Nederlandse voormalige voorzitter van de Europese Rekenkamer André Middelhoek, hun rapport vrijgaven kondigde de socialistische fractieleider Pauline Green in Brussel aan dat de Commissie moest vertrek- ken. De andere politieke stromingen hadden toen al dezelfde conclusie getrokken. Daarop besloot de Commissie in crisissfeer bijeen, tot haar ontslag. ‘Ik had beloofd dat de Commissie haar conclusies zou trekken uit het rapport van het Comité’, aldus Santer. Het Europees Parlement bespreekt op 22 en 23 maart de situatie in Brussel. Het laatste woord is aan de Europese Raad onder voorzitterschap van kanselier Schröder op 24 en 25 maart in Berlijn.
Jan Werts

Deel: ' Commissie vindt kritiek 'wijzen' sterk overdreven '
Lees ook