Gemeente Baarn

Commissievergaderingen
Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur in het gemeentehuis, ingang Laanstraat. De commissiestukken liggen ter inzage in het gemeentehuis (ingang Stationsweg, tussen 8.00 en 17.00 uur, op vrijdag tot 16.00 uur). De vergaderstukken liggen ook in de Openbare Bibliotheek, Hoofdstraat 1.
Wilt u inspreken, dan moet u dat, voordat de commissievergadering begint, melden aan de voorzitter of de commissiesecretaris.

Op donderdag 1 juli vergadert de commissie voor volkshuisvesting, openbare werken, milieu en sport van
wethouder H.P.C. van de Kerk. Aan de orde komen onder andere:
3. Raadsvoorstel nr. 64: verlenging werkingsduur ammoniakreductieplan.
4. Notitie nr. 24: chemische bestrijding van de berenklauw.

Zoekwoorden:

Deel: ' Commissie volkshuisvesting Baarn '
Lees ook