Gemeente Capelle a/d IJssel

Commissie voor de bezwaar- en beroepschriften

De commissie voor de bezwaar- en beroepschriften komt bijeen op woensdagavond 17 juli 2002, aanvang 20.30 uur, in het gemeentehuis aan de Rivierweg 111 ter behandeling van de bezwaarschriften van:

a. 20.30 - 21.00 uur
een zestal bewoners van de P.C. Boutenssingel tegen het collegebesluit om een kapvergunning te verlenen voor het kappen van een watercypres (sequoia) in de voortuin van het perceel P.C. Boutenssingel 12;
b. vanaf 21.00 uur
de heer G.M.M. de Bruijn tegen het collegebesluit om de aanvraag voor een bouwvergunning voor het plaatsen van een serre aan zijn woning Ringvaartpark 47 af te wijzen.

De op de bezwaarschriften betrekking hebbende stukken liggen vanaf heden voor eenieder ter inzage bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis, Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur.

Deel: ' Commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Capelle '
Lees ook