Gemeente Capelle a/d IJssel

Commissie voor de bezwaar- en beroepschriften

De commissie voor de bezwaar- en beroepschriften vergadert op woensdagavond 15 mei 2002,
aanvang 20.00 uur, in het gemeentehuis aan de Rivierweg 111 ter behandeling van de bezwaarschriften van:

20.00 - 20.30 uur
de heer L.J.M. Daemen tegen het raadsbesluit om het verzoek om een vergoeding van planschade af te wijzen;
20.30 - 21.00 uur
de heren P.J. de Bruijn en H. de Zeeuw tegen het collegebesluit om een bouwvergunning te verlenen voor het plaatsen van een openbaar toilet op het Stadsplein;
vanaf 21.00 uur
de heer H.A. Voet en de heer mr. O.V. Wilkens van de Stichting Rechtsbijstand Gezondsheidszorg namens de heer C.A. Deenik en mevrouw B. Visser tegen het collegebesluit om een bouwvergunning te verlenen voor het bouwen van een woning op het perceel Dorpsstraat 156.

De op de bezwaarschriften betrekking hebbende stukken liggen vanaf heden voor eenieder ter inzage bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis, Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur.

Zoekwoorden:

Deel: ' Commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Capelle '
Lees ook