Gemeente Capelle a/d IJssel

Commissie voor de bezwaar- en beroepschriften

De commissie voor de bezwaar- en beroepschriften vergadert op woensdag 19 februari 2003, aanvang 19.30 uur, in het gemeentehuis aan de Rivierweg 111 ter behandeling van de bezwaarschriften van:

a. 19.30-20.00 uur:
de heer mr. H.H. Luigies namens Het Hooghe Water B.V. in Capelle aan den IJssel tegen het collegebesluit om aan t Hooghe Water nadere eisen te stellen inzake de geluidsgrenswaarden voor de inrichting aan de Groenedijk 48;
b. 20.00-20.20 uur:
mevrouw J. Charles, mevrouw E. Griffioen en de heer en mevrouw C. Otterspeer tegen het collegebesluit om een kapvergunning te verlenen voor het kappen van een achttal bomen in en om het Slotpark;
c. vanaf 20.20 uur:
mevrouw V.A.C.J. van Lievenoogen-Hartog tegen parkeeroverlast in het doodlopende deel van de Puccinistraat.

De op de bezwaarschriften betrekking hebbende stukken liggen vanaf heden voor eenieder ter inzage bij het Informatiecentrum (zie wegwijzer).

Zoekwoorden:

Deel: ' Commissie voor de bezwaar- en beroepschriften in Capelle '
Lees ook