Gemeente Maassluis

10-3-2003

Commissie voor de bezwaarschriften vergadert op 20 maart

Op donderdag 20 maart a.s. vergadert de commissie voor de bezwaarschriften in het stadhuis. De vergadering begint om 19.45 uur en is openbaar.

In de commissie voor de bezwaarschriften worden de bij het gemeentebestuur ingediende bezwaarschriften behandeld. De agenda voor 20 maart ziet er als volgt uit:

Het bezwaarschrift van de heer A.W. t Hart van 6 januari 2003, waarvan de gronden zijn aangevuld op 5 februari 2003, tegen de aan Eetcafé t Theater verleende drank en horecavergunning. ( 20.00 uur)

Het bezwaarschrift van de heer Dubbelman van 2 februari 2003 tegen het op grond van artikel 19, derde lid Wet Ruimtelijke Ordening, verlenen van vrijstelling van het bestemmingsplan t.b.v. het vestigen van een horecabedrijf als winkelondersteunende nevenactiviteit in het pand aan de Veerstraat 25 (20.30 uur).

De vergadering is openbaar. De stukken liggen voor belangstellenden ter inzage bij de secretaris van de commissie, de heer R. van Langen, tel. 010-5931732.

Zoekwoorden:

Deel: ' Commissie voor de bezwaarschriften Maassluis '
Lees ook