Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

vrijdag 12 oktober 2001

WERKBEZOEK

Leden van de vaste Commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer brengen een bezoek aan Rotterdam in het kader van radioactief besmet materiaal en de vergassingsproblematiek. De volgende leden nemen deel aan het bezoek: Feenstra (PvdA), Klein Molekamp (VVD), Meijer (CDA), Schreijer-Pierik (CDA) en Poppe (SP).

Deel: ' Commissie VROM op werkbezoek in Rotterdam '
Lees ook