Gemeente Zoetermeer


7 mei 1999

Commissie Welzijn

De vergadering die gepland stond op 12 mei 1999 is doorgeschoven naar
17 mei 1999.

Het agendapunt van de commissie van advies voor Welzijn over het WVG-verstrekkingenbeleid is van 12 mei naar 26 mei verschoven.

Locatie
De vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies worden
- wijzigingen voorbehouden - gehouden in de raadzaal van het Stadhuis, ingang Markt 10, en beginnen om 20.00 uur. De agenda en het verslag van de gemeenteraad en de agenda's van de raadscommissies zijn in te zien in de leeshoek van de centrale hal van het Stadhuis.

Spreekrecht
Zowel bij de besluitvormende commissie- als raadsvergaderingen bestaat de mogelijkheid om, voorafgaand aan de vergadering, gebruik te maken van het spreekrecht. Aanmelden kan uiterlijk op de dag van de vergadering tot 12.00 uur. Informatie: tel. 346 88 80 (commissies), tel. 346 87 78 (raad).

Deel: ' Commissie Welzijn Zoetermeer '
Lees ook