Gemeente Den Haag


4 februari 1999

Bewoners kunnen reageren op de voorstellen uit het wijkplan

Raadscommissie ROSV en commissie Loosduinen bezoeken Nieuw- Waldeck

Op zaterdagmiddag 6 februari worden bewoners, de politiek en belangstellenden geïnformeerd over het wijkplan Nieuw-Waldeck. Via een huis-aan-huis verspreide Verbeterkrant zijn bewoners uitgenodigd voor een informatiemarkt. Deze markt is in het Wyndaaldershuis aan de Catharina van Rennesstraat 8 in Nieuw-Waldeck, van 13.00 tot 16.00 uur. Naast de informatiemarkt start om 14.00 een wandeling door de wijk. Deze is bedoeld om de raadscommissie ROSV en de commissie Loosduinen een indruk te geven van de voorgestelde maatregelen.

De gemeente Den Haag maakt voor een groot aantal wijken een wijkplan. Zo'n wijkplan geeft aan wat er gedaan moet worden om te zorgen dat de wijk een goede toekomst tegemoet gaat. Het doel is een leefbare wijk, waar iedereen prettig kan wonen. Het wijkplan kan gezien worden als een beleidsplan dat de basis vormt voor verbeteringen die dit jaar en de daarop volgende jaren gerealiseerd gaan worden.

De Verbeterkrant heeft bewoners al in hoofdlijnen over de plannen genformeerd. Alle bij het wijkplan betrokken partijen zijn op de informatiemarkt vertegenwoordigd om tekst en uitleg te geven over de verschillende planonderdelen. Bewoners kunnen dan tevens reageren op de voorstellen.

Aanwezig zijn de woningcorporaties: Algemene Woningbouwvereniging (AWV), De Goede Woning, 's-Gravenhage, Patrimonium en VZOS. Verder zijn er vertegenwoordigers van; bewoners, het Humanistisch woon- en zorgcentrum "Wyndaaldershuis", de politie met de inbraakpreventiebus en de gemeentelijke diensten Onderwijs, Cultuur en Welzijn, Stadsbeheer en Stedelijke Ontwikkeling.

Hoe verder?

Het wijkplan is nog niet definitief. Het wordt eerst samen met de reacties van de wijk besproken in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening, Stadsvernieuwing en Volkshuisvesting. Daarna wordt het ter vaststelling (goedkeuring) voorgelegd aan de gemeenteraad. De verwachting is dat dit in april 1999 gebeurt.

Deel: ' Commissies bezoeken Nieuw- Waldeck Den Haag '
Lees ook