Gemeente Smallingerland

Agenda deze week

Datum: dinsdag 28 augustus 2001
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Raadzaal
Soort vergadering: Cie. Bestuur veiligheid en milieu

Agenda
Agendapunten nog niet bekend

Deel: ' Commissievergadering Bestuur, milieu in Smalleringland '
Lees ook