Provincie Overijssel

Zwolle, 25 juni 1999

COMMISSIEVERGADERING GELDERLAND EN OVERIJSSEL

Op maandag 28 juni vergaderen de Commissie Ruimtelijke Ordening van de provincie Gelderland en de Commissie Sterke steden en vitaal platteland van de provincie Overijssel gezamenlijk over het Statement Oost-Nederland. Het Statement is onderwerp van gesprek van de beide provincies in de ontmoeting met Minister J. Pronk (VROM) op 30 juni a.s. als voorbereiding op de 5e nota Ruimtelijke Ordening. De gezamenlijke commissievergadering vindt plaats in de Burgerzaal van het gemeentehuis van Deventer, Grote Kerkhof 4 te Deventer. Aanvang van de vergadering: 16.30 uur. De vergadering is openbaar.

Deel: ' Commissievergadering Gelderland en Overijssel '
Lees ook