Gemeente Kesteren


Nieuws

Commissievergadering rbc 26 jun 2002
Op woensdag 26 juni om 19.30 uur is er in de Johanna´s Hof te Kesteren een gezamenlijke vergadering van de commissies Algemene en Bestuurlijke Zaken, Grondgebiedzaken en Inwonerszaken. Onderwerp is de uitbreiding van het Van Lodenstein College.
Voor deze vergadering zijn eveneens uitgenodigd de Vereniging Achterdorp Schilderswijk en het bestuur van het Van Lodenstein College. De wethouders Vreeswijk (Onderwijszaken) en Talman (Ruimtelijke Ordening) geven de stand van zaken weer en lichten deze toe.

Zoekwoorden:

Deel: ' Commissievergadering gemeente Kesteren '
Lees ook