Amsterdam Oud Zuid

Vergadering Commissie Openbare Ruimte en Algemene Zaken Nieuwsdatum: 09-Dec-1999

De commissie Openbare Ruimte en Algemene Zaken vergadert op 14 december 1999 in de raadzaal van kantoor Karel du Jardinstraat 65. De vergadering vangt aan om 20.00 uur.
Op de agenda staat onder meer:
Groenvisie Amsterdam Oud Zuid: Vondelpark Schinkel-eilanden en oevers Er worden groene plannen ontwikkeld voor het Vondelpark, de westelijke Schinkeloevers en de Schinkeleilanden. Het stadsdeel heeft daarom behoefte aan een visie op de samenhang ertussen. Programmas Investeringsfonds
a) Voorbereidingsbesluit Programma wegen en paden Aan de Commissie wordt een keuze voorgelegd over de in voorbereiding te nemen werkzaamheden aan wegen en paden.
b) Investeringsfonds OR bestedingsvoorstel 2
Het gaat om de invulling van kleine investeringsprogrammas voor Oevers, Buurtvoorzieningen, Speelplaatsen en Baggerwerken. c) Voorbereidingsbesluit programma Wijkgroen
Aan de Commissie wordt een keuze voorgelegd over de in voorbereiding te nemen werkzaamheden aan groenvoorzieningen.

2e Herziene Bestedingsvoorstel Publiekszaken.
Voorstel is om de publiekshal in de beide stadsdeelkantoren met een gelijke formule opnieuw in te richten en daarmee de éénloket-gedachte uit te voeren. Het doel daarvan is: de dienstverlening aan de burger te verbeteren.

Projectplan Ring Oud Zuid
Het project Ring Oud Zuid, bestaande uit de Ceintuurbaan, de Roelof Hartstraat en de Van Baerlestraat tot aan de Vondelbrug, heeft tot doel de verkeersveiligheid aanzienlijk te verbeteren en de doorstroomsnelheid van het openbaar vervoer te verhogen. De commissie wil de aanpak van het project, zoals neergelegd in het projectplan bespreken.

De volledige agenda en de bijbehorende stukken kunt u inzien bij de Voorlichtingsbalie in kantoor Koninginneweg 1, en bij de afdeling Voorlichting in kantoor Karel du Jardinstraat 65 . Insprekers kunnen zich aanmelden voorafgaand aan de vergadering. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat, telefoon (020) 678 1911

Deel: ' Commissievergadering O R en Algemene Zaken Amsterdam '
Lees ook