Gemeente Brunssum

Commissievergaderingen

In week 2 worden commissievergaderingen gehouden ter voorbereiding op de raadsvergadering van dinsdag 26 januari.

Maandag 11 januari: Algemene bestuurlijke aangelegenheden.

Dinsdag 12 januari: Ruimte & techniek.

Woensdag 13 januari: Burgerzaken.

Donderdag 14 januari: Middelen en Economische Ontwikkeling en Werkgelegenheid.

De bijeenkomsten worden gehouden in de raadzaal van het Bestuurscentrum en beginnen om 19.00 uur.

De vergaderingen zijn openbaar en belangstellenden zijn van harte welkom.

Deel: ' Commissievergaderingen Brunssum '
Lees ook