Gemeente Brunssum

Commissievergaderingen

In week 39 worden commissievergaderingen gehouden ter voorbereiding op de raadsvergadering van dinsdag 12 oktober.

Maandag 27 september: Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden.


* Adhesiebetuiging motie over Ontwikkelingen op de Molukken

Dinsdag 28 september: Ruimte en Techniek.


* Natuurbeschermingswet

* Evaluatie parkeerschijfzone 'Hockelberch'

Woensdag 29 september: Burgerzaken.


* Beleidsverslag Algemene Bijstandswet

Donderdag 30 september: Middelen.


* Notitie kwijtscheldingsbeleid

* Tussen rapportage Millennium

Donderdag 30 september: Economische Ontwikkeling en Werkgelegenheid.


* Beleidsverslag Algemene Bijstandswet
De bijeenkomsten worden gehouden in de raadzaal van het Bestuurscentrum en beginnen om 19.00 uur.
De vergaderingen zijn openbaar en belangstellenden zijn van harte welkom.

Zoekwoorden:

Deel: ' Commissievergaderingen Brunssum '
Lees ook