Gemeente Baarn

Commissievergaderingen

Op donderdag 10 februari 2000 vergadert de commissie voor volkshuisvesting, openbare werken, milieu en sport van wethouder Van de Kerk. Aan de orde komt onder andere:

Raadsvoorstel nr. 19: vernieuwen toplaag technische nummers op atletiekaccommodatie Sportpark Ter Eem.

En tot slot vergadert maandag 14 februari 2000 de commissie voor algemeen bestuurlijke zaken van burgemeester Wolterink-Oremus. Aan de orde komen onder andere:
Voorstel nr. 20: aangaan convenant met de gemeenten Soest en Eemnes inzake officier van dienst voor de brandweer.
Notitie nr. 2: project burgerparticipatie Klásterec nad Ohrí. Notitie nr. 4: vergoeding wethouders, raadsleden en leden gemeentelijke commissies.

Deel: ' Commissievergaderingen gemeente Baarn '
Lees ook