Gemeente Den Helder

Vergaderingen

betreft:
week: week 05

In de komende week vergaderen drie commissies. Dit is allereerst de commissie Personeel, Informatievoorziening & Organisatie. Deze vergadert op dinsdag 8 februari. Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:


- Regeling verplichtingen wachtgelders e.a..


- Evaluatie functioneringsgesprekken.


- Organisatieverordening.


- Instroom- en doorstroombanen bij de gemeente.

Woensdag 9 februari is er een gecombineerde vergadering van de commissies Financiën en Stadsontwikkeling. Deze begint om 19.30 uur. De beide commissies bespreken de kaderovereenkomst Herstructurering Nieuw Den Helder. Na deze vergadering vergadert de commissie Stadsontwikkeling verder. De commissieleden bespreken onder meer de volgende onderwerpen:


- het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV);


- voorstel structuurvisie Station-Marsdiep.

Tenslotte vergadert de commissie Mileuzaken op donderdag 10 februari. De agendapunten van deze vergadering waren bij het samenstellen van dit bericht nog niet bekend.

De vergaderingen worden gehouden in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20 en beginnen om 20.00 uur in de raadzaal, tenzij anders vermeld. De stukken die betrekking hebben op de agendapunten kunt u vanaf drie dagen voor de vergadering inzien op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur bij het Centraal Informatiepunt in de hal van het stadhuis. U kan daar ook een agenda van de bijeenkomst krijgen. U kunt tijdens de vergadering uw mening laten horen over een bepaald agendapunt. Meldt u dit even van tevoren bij de voorzitter, hij stelt u hiervoor dan in de gelegenheid.

Overigens zendt de Lokale Omroepstichting van de meeste vergaderingen de volgende ochtend een samenvatting via de radio uit, en wel tussen 08.00 en 09.00 uur. U vindt de LOS

op de kabel op FM 89.0 Mhz en in de ether op 105.6 MHz.

laaste verandering: februari 02, 2000

Deel: ' Commissievergaderingen gemeente Den Helder '
Lees ook