Persbericht van de Gemeente Lisse

Vergaderingen

Tijdens de gewone commissievergaderingen die plaatsvinden in de weken van 10 en 16 augustus kunnen de raadsfracties (financieel) technische vragen over de ontwerp-begroting stellen. Op maandag 6 september geven de fracties hun eerste, schriftelijke, reactie (de Algemene Beschouwingen) op de ontwerp-begroting. In de daarop volgende gecombineerde extra commissievergaderingen op 20 en 21 september beantwoorden burgemeester en wethouders de technische vragen, die de fracties in hun schriftelijke reactie hebben gesteld. Op woensdag 6 oktober volgt het schriftelijk antwoord van burgemeester en wethouders. Tot slot behandelt de gemeenteraad de ontwerp-begroting op donderdag 14 oktober.

Wie meer wil weten over de ontwerp-begroting 2000 en de (meerjaren)begroting 2000- 2003 kan deze gedurende de openingstijden inzien in het gemeentehuis of in de bibliotheek. Ook is het mogelijk tegen betaling een exemplaar te verkrijgen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Commissievergaderingen gemeente Lisse '
Lees ook