Provincie Limburg

Agenda 22 januari 1999

AGENDA
van de Vaste Commissies van Provinciale Staten van Limburg
vergaderingen 22 januari 1999

Op vrijdag 22 januari 1999 vergaderen Vaste Commissies uit Provinciale Staten in de Veldekezaal van het Gouvernement. De vergaderingen zijn openbaar. Iedereen kan de beraadslagingen volgen vanaf de publieke tribune.

De Vaste Commissie voor Economische Zaken en Werkgelegenheid vergadert om 09.30 uur over o.a.:

Operationeel plan stimulering ICT in Limburg (1998/99).

Samen met de Vaste Commissie voor Financin en Algemene Zaken wordt vanaf 11.30 uur vergadert over:

Ontwikkeling in de energie-sector.

De Vaste Commissie voor Financin en Algemene Zaken vergadert om
14.00 uur over o.a.:

Regiocontract Zuid-Nederland.

Schadeverordening provincie Limburg.

Overdracht eigendom Willem Limburghuis in Reuver.

Leefomgeving Nieuwstadt in verband met Operatie Bottleneck.

Er vindt een extra vergadering plaats van de Vaste Commissie Verkeer en Waterstaat in de Brusselzaal in het MECC, om 13.30 uur over o.a.:

Contourennota Regionaal Openbaar Vervoer.

Voorafgaand aan deze openbare commissievergaderingen hebben burgers spreekrecht over onderwerpen die op de agenda staan. Sprekers dienen zich vooraf telefonisch te melden bij de ambtelijk secretaris van de commissie: Economische Zaken en Werkgelegenheid, tel. 043-3897250; Financin en Algemene Zaken, tel. 043-3897175; Verkeer en Waterstaat, tel. 043-3897588.

De agenda's liggen met alle bijbehorende stukken ter inzage in de bibliotheek van het Gouvernement.

Deel: ' Commissievergaderingen Provinciale Staten van Limburg '
Lees ook