Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de Algemene Commissie voor Europese Zaken van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG
Directie Integratie Europa

Secretaris BNC/Impl.-/Art 169-overleg

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 8 februari 1999
Kenmerk DIE-104/99
Blad /2
Bijlage(n) 4 E-mail die-ae@die.minbuza.nl
Betreft Informatievoorziening aan de Tweede Kamer inzake nieuwe Commissievoorstellen

Overeenkomstig de bestaande afspraken heb ik de eer u hierbij vier fiches aan te

bieden die werden opgesteld door de Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC):


1. Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde juridische aspecten van de elektronische handel in de interne markt


2. Mededeling: Het gemeenschappelijk vervoersbeleid - Duurzame mobiliteit: perspectieven voor de toekomst


3. Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot tweede wijziging van Richtlijn 89/655/EEG betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (2e bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16 van Richtlijn 89/391/EEG).


4. I. Voorstel voor richtlijnen van de Raad tot wijziging van richtlijn 93/104/EG betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd om de van deze richtlijn uitgesloten sectoren en activiteiten te bestrijken:

a. Richtlijn aanpassing van richtlijn 93/104 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd om de van deze richtlijn uitgesloten sectoren en activiteiten te bestrijken.

b. Richtlijn inzake de organisatie van de arbeidstijd van rijdend personeel in het wegvervoer en eigen rijders

c. Richtlijn inzake de overeenkomst betreffende de organisatie van de arbeidstijd van zeevarenden gesloten door de ECSA en de FST

d. Richtlijn betreffende de handhaving van de arbeidstijd van zeevarenden aan boord van schepen die communautaire havens aandoen.

II. Aanbeveling van de Commissie betreffende de bekrachtiging van verdrag nr. 180 van de IAO betreffende de werktijden van zeevarenden en de bemanning van schepen .

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

_________________________________________________________________

Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 22

DEN HAAG
Directie Integratie Europa

Secretaris BNC/Impl.-/Art 169-overleg

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 8 februari 1999
Kenmerk DIE-104/99
Blad /2
Bijlage(n) 4
Betreft Informatievoorziening aan de Eerste Kamer over nieuwe Commissievoorstellen.

Overeenkomstig de bestaande afspraken heb ik de eer u hierbij vier fiches aan te bieden die werden opgesteld door de Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC):


1. Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde juridische aspecten van de elektronische handel in de interne markt


2. Mededeling: Het gemeenschappelijk vervoersbeleid - Duurzame mobiliteit: perspectieven voor de toekomst


3. Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot tweede wijziging van Richtlijn 89/655/EEG betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (2e bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16 van Richtlijn 89/391/EEG).


4. I. Voorstel voor richtlijnen van de Raad tot wijziging van richtlijn 93/104/EG betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd om de van deze richtlijn uitgesloten sectoren en activiteiten te bestrijken:

a. Richtlijn aanpassing van richtlijn 93/104 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd om de van deze richtlijn uitgesloten sectoren en activiteiten te bestrijken.

b. Richtlijn inzake de organisatie van de arbeidstijd van rijdend personeelin het wegvervoer en eigen rijders

c. Richtlijn inzake de overeenkomst betreffende de organisatie van de arbeidstijd van zeevarenden gesloten door de ECSA en de FST

d. Richtlijn betreffende de handhaving van de arbeidstijd van zeevarenden aan boord van schepen die communautaire havens aandoen.

II. Aanbeveling van de Commissie betreffende de bekrachtiging van verdrag nr. 180 van de IAO betreffende de werktijden van zeevarenden en de bemanning van schepen .

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

Deel: ' Commissievoorstellen BNC '
Lees ook