-Submit
"Besteed aandacht aan het personeel dat er al is"

Competenties medewerkers leiden tot succesformule bedrijf

Veel ondernemers hebben last van het huidige arbeidstekort. Hierdoor ontstaat een sterke focus op werving- en selectietrajecten. Terwijl bedrijven juist veel meer tijd en aandacht moeten besteden aan het personeel dat er al is, aldus Syntens.

Bedrijven zijn echter nauwelijks bezig met effectiviteitsverbetering. "Ook in de marketing kom je dit verschijnsel tegen. Veel bedrijven investeren meer tijd en geld in het binnenhalen van nieuwe bedrijven dan in het behouden van hun bestaande klanten. Terwijl is aangetoond dat het gemiddeld vijf keer minder kost om huidige klanten te behouden en wij dit in de praktijk ook merken," vindt de landelijke coördinator personeel en organisatie mr. Janet van Keulen, vestigingsdirecteur bij Syntens, Innovatienetwerk voor ondernemers.

Slimmer werken
Effectiviteitsverbetering betekent niet per definitie harder werken, maar wel slimmer werken. Naast de organisatie heeft de ondernemer hierbij een cruciale rol.
De rol van de ondernemer begint bij zijn eigen competenties. "Leidinggeven is een cruciale vaardigheid. Ondernemers erkennen steeds meer dat je dit moet leren. Hij moet daarbij zijn eigen gedrag en lichaamstaal kunnen herkennen en anders leren gebruiken," vertelt Janet. " En daarbij is individuele aansturing van medewerkers essentieel."
Erkenning van het potentieel van medewerkers kan een belangrijke bijdrage leveren aan de motivatie en daarmee ook de effectiviteit van medewerkers. "Er moet meer nadruk zijn op wat iemand goed doet en kan in plaats van wat hij/zij niet kan of weet. Mensen in hun waarde laten en hun waarde gebruiken, daar draait het om. Organisaties moeten evolueren tot organismen. Daarin worden de competenties van medewerkers gecombineerd tot de succesformule van het bedrijf. Iedereen doet waar 'ie goed in is, onafhankelijk van functieprofielen en vaste taakafspraken. Hierdoor verandert ook de verhouding tussen management en werknemer."

Opscheppen op verjaardagsfeestjes
Medewerkers hebben meer plezier in hun werk, als er een goede sfeer hangt, men leuke collega's heeft en er af en toe tijd is voor een geintje. En als je investeert in je medewerkers, bevordert dat de trots op het bedrijf waarvoor ze werken, het product of de dienst die ze leveren of het beroep dat ze uitoefenen, zodat zij hierover gaan "opscheppen" op verjaardagfeestjes. Ook de verbondenheid met collega's en leidinggevenden en het gevoel hebben er niet alleen voor te staan draagt hieraan bij. De medewerker moet zich gewaardeerd voelen om wat hij of zij kan. Dit vraagt van ondernemers inzicht in hun mensen, hun potentieel en hun motivaties.

Syntens, Innovatienetwerk voor ondernemers, ondersteunt ondernemers in het midden- en kleinbedrijf via tal van projecten bij innovatie in de meest brede zin van het woord. Syntens levert expertise op het gebied van Nieuw Ondernemerschap, Informatie & Communicatietechnologie, Product & Procesontwikkeling, Personeel & Organisatie, Samenwerken en Marketing & Strategie. Doel is het rendement van die bedrijven door vernieuwing en verbetering te verhogen. Het gaat dan om kennis op technologisch, commercieel, organisatorisch en bedrijfsmatig gebied. De adviseurs van Syntens werken onafhankelijk en koppelen - via hun uitgebreide kennisnetwerk van bedrijven en instellingen - de ondernemer aan de juiste (markt)partijen. Syntens wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, dat hiermee het vernieuwend vermogen - en daarmee de concurrentiepositie - van het midden- en kleinbedrijf wil stimuleren. De organisatie telt in totaal circa 450 mensen verspreid over 16 vestigingen in Nederland waarvan een Centraal Kantoor in Den Haag.
Wilt u meer weten over trends en ontwikkelingen in het MKB, vraag dan de Toekomstwijzer aan bij Syntens of neem eens contact op met een van onze adviseurs. U vindt ons via www.syntens.nl of u kunt bellen met 0900 2000345.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:

Syntens
mr. Janet van Keulen
vestigingsdirecteur Syntens Utrecht
030 232 46 00

of met:

Syntens
Saskia Kriekhaus
Manager communicatie
070 356 76 76
Deel: ' Competenties medewerkers leiden tot succesformule bedrijf '
Lees ook