Ingezonden persbericht


MILIEUKEUR AGRO-FOOD PERSBERICHTEN


* COMPLETE MAALTIJD MET MILIEUKEUR MOGELIJK IN 2002

Stichting Milieukeur heeft eind 2001 voor alle producten in de AGF-sector, maar ook voor vlees, vis en zuivel, criteria ontwikkeld. Het is hierdoor zeer goed mogelijk de dagelijkse maaltijden met Milieukeurproducten te bereiden. Op de vakbeurs AGF-totaal, die van 17 tot en met 19 september in de Rotterdamse Ahoy wordt gehouden, is Stichting Milieukeur met een stand (nr. 452) vertegenwoordigd om het laatste nieuws rond Milieukeur te verduidelijken.

Naast de grote groei in diversiteit van producten met Milieukeur is de afgelopen tijd hard gewerkt aan de aansluiting met andere certificeringssystemen, zoals EUREP-GAP. Een goede ketenbeheersing komt hierdoor binnen handbereik. Dit heeft grote gevolgen voor zowel de teler als de inkoper, de keten wordt namelijk transparanter waardoor zekerheden als borging, tracking en tracing en kwaliteitgaranties eenvoudig haalbaar worden. Momenteel zijn er al diverse ketens waarbij alle schakels meewerken aan de vermarkting van producten met Milieukeur. Voorbeelden hiervan zijn: appelsap van Zuid-Limburg B.A., gesneden groenten van Fresh Quality en varkensvlees van diverse Keurslagers. Milieukeur betekent hierdoor een meerwaarde voor alle schakels in de keten.

Milieukeur staat
voor hoge en haalbare milieuprestaties Stichting Milieukeur ontwikkelt sinds 1995 Milieukeurcriteria voor agrarische producten en voedingsmiddelen. Agrarische producten met Milieukeur belasten het milieu aanzienlijk minder bij een productieopbrengst die vergelijkbaar is met die van de gangbare landbouw. De Milieukeurcriteria zijn pittig maar haalbaar. Voor de teelt van gewassen met Milieukeur mogen slechts beperkt
gewasbeschermingsmiddelen worden ingezet. Bovendien zijn alleen die middelen toegestaan die het milieu het minst belasten. Daarnaast wordt er bij de Milieukeurteelt gebruik gemaakt van biologische 'bestrijders' zoals sluipwespen, bijen, roofwantsen, etc. Verder zijn er eisen gesteld aan het gebruik van energie en meststoffen en de afvalverwerking. Bij de teelt van Milieukeurgewassen wordt de milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen fors gereduceerd ten opzichte van de gangbare teelt (tot soms wel 90% minder). Deze werkwijze leidt tot hoge milieuprestaties door een geïntegreerde aanpak, waarbij praktische realiseerbaarheid hoog in het vaandel staat.

--
Dit is een bericht van de Stichting Milieukeur mailservice. Kijk voor meer informatie op onze web-site: https://www.milieukeur.nl/

Deel: ' Complete maaltijd met Milieukeur mogelijk in 2002 '
Lees ook