Gemeente Tilburg


5-10-99

Compromis fietspad Pieter Vreedeplein

Het college van B&W heeft vandaag alsnog overeenstemming bereikt over het fietspad op het Pieter Vreedeplein.

Het college kiest voor het versneld aanleggen van een tracé met vrijliggende fietspaden aan de Spoorlaan, opdat dit tracé tijdens de bouwwerkzaamheden op het Pieter Vreedeplein kan dienen als volwaardige oost-west verbinding. De fietsroute Tuinstraat wordt in verband met de bouwwerkzaamheden tijdelijk afgesloten. Over de intrichting van een Pieter Vreedeplein met of zonder fietspad beslist de raad omstreeks 2001.

Met het aanleggen van de fietspaden op de Spoorlaan wordt uitvoering gegeven aan het eerder door het college vastgestelde sternetfietsrouteplan.

Deel: ' Compromis fietspad Pieter Vreedeplein Tilburg '
Lees ook