Ingezonden persbericht

CompTIA en Novell bundelen certificatie-opleidingen

Novell erkent leveranciersonafhankelijke industriële standaarden door CompTIA's Network+, Server+ en IT Project+ in certificatie-opleidingen te integreren

Zaandam, augustus 2001 - CompTIA, the Computing Technology Industry Association, en Novell kondigen aan dat de CompTIA-opleidingen in het NetWare 6 CNE-programma van Novell geïntegreerd worden. Novell integreert de bestaande opleiding Netwerktechnologie met CompTIA's Network+, een internationaal industrieel diploma dat wordt uitgereikt aan netwerkprofessionals met 18 tot 24 maanden ervaring in de IT-industrie en dat is een absolute vereiste om het CNE-certificaat (Certified NetWare Engineer, of erkend netware-ingenieur) te verkrijgen.

CompTIA's opleiding Server+, de eerste certificatie in haar soort die mikt op mensen met 18 tot 24 maanden ervaring in de PC- en serverwereld, met name inzake het installeren, configureren, diagnosticeren en oplossen van problemen met serverhardware en netwerkbesturingssystemen (Network Operating System - NOS), wordt facultatief aangeboden met het oog op een eventuele master-CNE van Novell. Bovendien wordt IT Project+, een door de sector erkend diploma van knowhow en professionalisme op het gebied van IT- projectbeheer, een absoluut vereiste voortgezette opleiding (Continuing Certification Requirement - CCR) met het oog op een master-CNE.

"Novell en CompTIA bieden allebei de beste oplossingen ter ondersteuning van open standaarden voor de net-economie over uiteenlopende platforms," zegt Bram Haasnoot, Area Director van Novell Benelux. "Door CompTIA-opleidingen in onze certificatieprogramma's te integreren, bieden wij een realistische en praktijkgerichte kennis voor IT-professionals die de complexe systeem ondersteuning willen vereenvoudigen."

"CompTIA heeft al jarenlang goede relaties met Novell," zegt Rudolf Tegelaar, internationaal verkoop- en marketingdirecteur voor de Benelux van CompTIA . "Novell steunt de programma's van CompTIA en heeft in dat kader aanzienlijke bijdragen geleverd tot de ontwikkeling van onze leveranciersonafhankelijke certificaten, onder meer door het promoten van door de industrie gedefinieerde standaarden bij zo veel mogelijk fabrikanten en verkopers."

Novell heeft met specifieke knowhow bijgedragen aan de ontwikkeling van een aantal CompTIA-certificeringen. Het bedrijf verleende als hoofdpartner ook steun aan CompTIA's i- Net+, dat gericht is op mensen met interesse voor de technische basiskennis die hen in staat moet stellen uiteenlopende carrières in de internetwereld uit te bouwen, en aan de programma's Network+. Onlangs is Novell hoofdpartner geworden voor CompTIA's certificeringsprogramma Server+, dat in februari 2001 van start ging.

Novell Inc., is toonaangevend leverancier van Net services software die voorziet in diensten voor het bedrijven en beveiligen van alle typen netwerken - het internet, intranetten en extranetten; draadloos naar vast; zakelijk en publiek - met alle vooraanstaande besturingssystemen. Novell's Net services software voorziet het fundament voor one Net - één wereldwijd netwerk dat nieuwe applicaties en nieuwe vormen van zakendoen ondersteunt. Wereldwijde channel-, consultancy-, educatie- en technische support-programma's, tezamen met strategische allianties - combineren Novell Net services software met producten en diensten van derden om te komen tot complete Net-oplossingen. Meer informatie over Novell is te vinden op www.novell.nl

CompTIA, the Computing Technology Industry Association, is een beroepsvereniging zonder winstoogmerk met meer dan 8.000 bedrijfsmatige en individuele leden in de snel convergerende computer- en communicatiemarkt. CompTIA heeft leden in meer dan 60 landen en verzorgt een eénduidige stem voor de industrie in gebieden als e-commerce standaards, leveranciers onafhankelijke certificeringen, service metrics, public policy en workforce development. Een kleine half miljoen mensen wereldwijd zijn CompTIA gecertificeerd op het gebied van PC-service, netwerking, beeldverwerking, en/of internet.

Meer informatie is te vinden op www.comptia.org of www.comptia.nl

Voor meer informatie :

Rudolf Tegelaar
International Director of Sales & Marketing Benelux CompTIA
Tel: +31 (0)75 614 9888
Fax: +31 (0)75 614 9889
mailto:rtegelaar@comptia.org

Yvonne J.M. Pols
Public Relations & Marketing Communications Manager Novell Nederland
Tel : +31 (0)10 286 4149
Fax: +31 (0)10 286 4010
mailto:ypols@novell.com

Jill Everaerdt
Account Supervisor
Ogilvy Public Relations
Tel : +32 (0)2 545 6623
Fax: +32 (0)2 545 6610
mailto:jill.everaerdt@ogilvy.be

Deel: ' CompTIA en Novell bundelen certificatie-opleidingen '
Lees ook