Compu'Train neemt IP CTC en OC ICT over


UTRECHT, 20090325 -- Compu'Train, aanbieder van ICT-cursussen, opleidingen en aanverwante diensten, heeft overnameovereenkomsten gesloten met IP Computer Training Centrum (IP CTC) en OC ICT. IP CTC en OC ICT zijn respectievelijk gespecialiseerd in individuele leeroplossingen voor Microsoft Office cursussen en systeemontwikkeling en systeembeheeropleidingen voor de mainframe omgeving. Compu'Train is door deze overnames de ICT-opleider met de meeste trainingslocaties in Nederland.

Ondanks het huidige economische klimaat, waardoor veel bedrijven besluiten pas op de plaats te maken en investeringen tijdelijk uit te stellen, werkt Compu'Train in een versneld tempo aan haar groeidoelstelling. Door deze overnames is Compu'Train nog beter in staat te voldoen aan de vraag vanuit de markt naar een totaal en breed pakket aan ICT-cursussen, opleidingen en aanverwante diensten.

"De ervaring en expertise van IP CTC en OC ICT is een welkome aanvulling op ons dienstenportfolio", aldus Gerco Homburg, algemeen directeur van Compu'Train. "Vanuit de markt signaleren we een sterke behoefte aan breed advies op het gebied van ICT-opleidingsbehoeften. Door deze recente overnames hebben wij nu de mogelijkheid om ons ICT-opleidingsaanbod voor zowel de eindgebruiker als de ICT-professional aan te bieden op veertig locaties in Nederland. Daarnaast hebben onze klanten de keuze uit een klassikale of individuele onderwijsmethodiek, dan wel een combinatie van beiden en worden maatwerkoplossingen voor organisaties nog beter mogelijk. Deze overnames zijn daarom geheel in lijn met de wens van onze organisatie om alle ICT-opleidingsbehoeften van het Nederlandse bedrijfsleven in te vullen."

Het komende jaar worden IP CTC en OC ICT verder geïntegreerd in de Compu'Train Groep.

Over Compu'Train

Al 25 jaar verzorgt Compu'Train ruim 500 ICT-cursussen op veertig verschillende locaties in Nederland voor medewerkers die dagelijks met de pc werken en voor ICT-professionals met zeer specifieke kennisbehoeften. Momenteel werkt Compu'Train aan een uitgebreid portfolio van diensten, in samenwerking met diverse vooraanstaande organisaties. Dit portfolio is gericht op het ontwikkelen, verbeteren, optimaliseren en beheren van relevante ICT-competenties van medewerkers. Compu'Train adviseert ondernemingen en ICT-professionals over de invulling van hun leerprogramma, waarbij zowel geanticipeerd wordt op ondernemingsplannen als ontwikkelingen binnen het ICT-werkgebied. Hiermee kunnen deze ondernemingen een lange termijn beleid uitzetten voor de kennisontwikkeling van medewerkers en ICT-professionals.

Meer informatie vindt u op www.computrain.nl.


Deel: ' Compu'Train neemt IP CTC en OC ICT over '
Lees ook