Cito

Flexibel toetsen in flexibel onderwijs

Computergestuurde toetsprogramma's voor BVE

Persbericht 21 januari 2002

Kwaliteit en maatwerk in toetsen. Flexibel in gebruik. Kort in afnametijd. En gemakkelijk te organiseren. Dat zijn enkele beloften die de computergestuurde toetsen van de Citogroep waarmaken. Vijf landelijk genormeerde computergestuurde toetsprogramma's ontwikkelde de Citogroep. Voor rekenen/wiskunde, Nederlands, NT2 en Engels. Voor rekenen/wiskunde zijn WISCAT® en WISCAT-bo ontwikkeld. Voor de talen Nedcat Lezen, NT2-cat Lezen en Take-off.

Het onderwijs binnen bve-instellingen wordt steeds flexibeler. Leertrajecten zijn meer en meer afgestemd op de behoeften, kennis en ervaringen van cursisten. Die stromen op verschillende momenten in en leggen in hun eigen tempo een onderwijstraject af. Daarbij zijn flexibele computergestuurde toetsen noodzakelijk.

WISCAT®
is een computergestuurd adaptief toetspakket voor rekenen en wiskunde in de educatie. Voor intake en voortgang op KSE-niveau 1 tot 3.

WISCAT-bo
is een computergestuurd adaptief toetspakket voor rekenen en wiskunde in het beroepsonderwijs. Voor intake op KSB-niveau 2 en 3 (KSE-niveau
1 tot 4).


Nedcat Lezen
is een computergestuurd adaptief toetspakket voor leesvaardigheid Nederlands. Voor intake en voortgang op KSE-niveau 1 tot 3.

NT2-cat Lezen
is een computergestuurd adaptief toetspakket voor leesvaardigheid Nederlands als Tweede Taal. Voor intake en voortgang op NT2-niveau 1 tot 3.

Take-off
is een computergestuurd toetspakket voor lees- en luistervaardigheid Engels. Voor intake en afsluiting op KSE-niveau 2 en 3.

Computergestuurde toetsen

Uit omvangrijke opgavenbanken van honderden opgaven, kan een computerprogramma verschillende typen toetsen samenstellen. Met behulp van een administratiemodule kunnen docenten voor elke cursist een bepaald type toets selecteren. Via een inlogscherm kan de cursist vervolgens aan de slag. Het toetsprogramma werkt heel gemakkelijk, ook voor cursisten die weinig of geen computervaardigheden beschikken. Nadat zij de computergestuurde instructie hebben doorgenomen, kunnen ze de toets probleemloos afleggen. De computer verwerkt de antwoorden die de cursist geeft automatisch en dat betekent dat de resultaten direct na de afname beschikbaar zijn voor zowel de cursist als voor u. De rapportage vindt plaats per toets.

Landelijke normering

De gebruikte opgaven zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van pretests bij cursisten uit de betreffende doelgroep. Daardoor is het mogelijk om op grond van de toetsuitslagen landelijk genormeerde uitspraken te doen over de vaardigheid van een cursist in termen van de niveau-indeling van de Kwalificatiestructuur Educatie (KSE) of Beroepsonderwijs (KSB).

Voordelen

Het werken met computergestuurde toetsprogramma's heeft zowel voor docenten als cursisten duidelijke voordelen op een groot aantal gebieden. Naast de kwaliteit die bereikt wordt onder meer door pretesten, zijn de gebruiksmogelijkheden van de toetsen uitermate flexibel. Ze kunnen op elk gewenst moment worden afgenomen. De organisatie van een toetsafname is buitengewoon eenvoudig. Toetsen hoeven niet meer ontwikkeld te worden, er hoeven geen toetsboekjes meer gemaakt te worden en corrigeren is ook niet meer nodig.

De rapportage is eenduidig interpreteerbaar. De computer rapporteert de scores in KSE- of KSB-niveaus. Dat biedt cursisten de mogelijkheid aan te tonen in hoeverre ze aan de landelijke norm voldoen, onafhankelijk van een specifieke methode of opleiding. De toetsen zijn niet gekoppeld aan een bepaalde leerweg.

Adaptieve toetsen

Voor vier van de vijf computergestuurde toetsprogramma's komt er nog een voordeel bij. Is het afnemen van toetsen met behulp van de computer al tijdbesparend. Voor adaptieve toetsen geldt dat helemaal. Bovendien krijgt de cursist geen te moeilijke of te gemakkelijke vragen voorgelegd. Dat wil zeggen dat de moeilijkheidsgraad van de opgaven zich automatisch aanpast aan het niveau van de cursist. Als hij of zij een vraag goed beantwoordt, dan zal de volgende opgave moeilijker zijn. Maakt de kandidaat een fout, dan is de volgende opgave makkelijker. Een adaptieve toets is dan ook maatwerk. De toetsen meten zo nauwkeurig en efficiënt. De cursist krijgt dus nooit meer opgaven te beantwoorden dan nodig.
Ook bij deze vorm van computergestuurd toetsen kan het programma de resultaten van (groepen van) cursisten met elkaar vergelijken.

Meer informatie, kosten en demo's

Bestelkaarten voor WISCAT® en WISCAT-bo, Nedcat Lezen, NT2-cat Lezen en Take-off zijn aan te vragen bij de Klantenservice van de Citogroep. Telefoon (026) 352 11 11,
fax (026) 352 13 56, e-mail klantenservice@citogroep.nl. Een folder met uitgebreide informatie is daar eveneens aan te vragen. Uitgebreide informatie staat ook op internet (unit BVE).

Zoekwoorden:

Deel: ' Computergestuurde toetsprogramma's voor BVE '
Lees ook