Gemeente Deventer

Computernetwerk basisscholen geopend

Wethouder G. Hiemstra heeft vrijdag in de Plataan/Toermalijnschool het computernetwerk van de Deventer basisscholen geopend. Hij deed dat samen met de directrice van De Strohalm, de enige school voor traditioneel onderwijs in Deventer, die de laatste tijd wat moeilijk aan leerlingen komt. De bij de opening aanwezige scholen kregen ook nog eens een webcam uitgereikt, die ook als digitale camera te gebruiken is.

"Wat is er mis met communicatie via een touwtje en blik", vroeg de fraai uitgedoste nepdirectrice van De Strohalm zich af. De freule vroeg een groepje van vijf kinderen waarom er zonodig een computernetwerk moest komen en waarom ze internet zo belangrijk vinden. Er wordt wel eens een spelletje op de computer gedaan, maar het blijkt toch vooral een belangrijk leermiddel voor de leerlingen van basisscholen.

Om het computernetwerk voor de basisscholen gestalte te geven is de Stichting Deventer Internet Project Primair Onderwijs (DIPPO) opgericht. Enkele basisscholen hadden zichzelf al toegang tot het internet verschaft, maar voor de meeste scholen in de gemeente gold dit niet. Het heeft drie jaar geduurd om alle scholen op één lijn te krijgen en het project te realiseren. Edulan fungeerde als projectleider en ook computerbedrijf Daxis werkte mee. Studenten van de PABO hielpen met het ontwikkelen van computerprogramma's, die voor de lessen kunnen worden gebruikt. Nu het netwerk zo goed als klaar is, zitten alle vijftig basisscholen op internet.

Voorzitter Halbe Spanjer van de Stichting DIPPO citeerde een zin die Hannibal uit the A-team vaak in de mond nam: 'I love it when a plan comes together.' Wethouder Hiemstra, tevens voorzitter van de stichting CAI Media, gaf aan dat nu alle scholen in Deventer via een intern netwerk zijn aangesloten op KennisNet, het internet-netwerk voor scholen in Nederland. "Dat is een vrij unieke situatie", aldus de wethouder. "Het doet me plezier dat we dit in Deventer hebben kunnen realiseren."

Een groot deel van het geld voor het project is afkomstig van de stichting CAI Media. Nadat deze stichting het Deventer kabelnet verkocht aan Essent kwam er een bedrag van tien miljoen gulden beschikbaar. Er is besloten dit geld in te zetten om internetgebruik in Deventer te stimuleren.

Het doel van de stichting CAI Media is tweeledig: toegang en inhoud. "We willen zoveel mogelijk mensen toegang verschaffen tot het internet. Daarom zijn in diverse buurthuizen, verzorgingshuizen en bibliotheken internetcorners ingericht en cursussen op touw gezet", legt directeur A. Groenendijk van CAI Media uit. "De scholen in het voortgezet onderwijs zijn via een glasvezelnetwerk al op elkaar aangesloten en van internet voorzien. Nu de basisscholen dus ook.' De inhoud krijgt invulling via internetpagina's van onder meer de VVV en de Deventer geschiedenis. "Uiteindelijk willen we heel Deventer op hetzelfde niveau qua internet krijgen."

Via het netwerk kunnen scholen informatie uitwisselen. Ook onderwijskundig biedt het tal van mogelijkheden. "Kinderen kunnen bijvoorbeeld materiaal voor hun spreekbeurt van internet halen", zegt directeur T. Vollema van De Plataan/Toermalijn. "De leerlingen kunnen ook mailen met andere scholen, of met scholen in het buitenland. In groep 7 geven we Engels en door te mailen in het Engels leren de kinderen omgaan met die taal." Vollema wil het gebruik van de computer integreren in de lessen. De leerkrachten zijn er enthousiast over. "Als je ziet hoe leuk de kinderen het vinden, word je zelf ook enthousiast."

Deel: ' Computernetwerk basisscholen Deventer geopend '
Lees ook